Úradná tabuľa

NázovDátumZvesenéKategória
Oznámenie o uložení zásielky-Stanislav Chicho23.07.2024 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky-Martin Melkner18.07.2024 Úradná tabuľa
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU16.07.2024 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení - Mária Ulehlová15.07.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Patrik Ondrejka15.07.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Marcus Krčmár11.07.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Samuel Salaj11.07.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Samuel Salaj10.07.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Lapčík Marián03.07.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Daniel Kadnár 195902.07.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Adamovič Adrián25.06.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Filip Adamovič13.06.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Stanislav Chicho12.06.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Martin Janotka12.06.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Filip Adamovič30.05.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - František Hodina22.05.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Martin Melkner22.05.2024 Podateľňa
Oznámenie - Goldschmidtová Sláva21.05.2024 Úradná tabuľa
Rozhodnutie Foris16.05.2024 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania IBV Vysoká pri Morave lokalita B13.05.2024 Úradná tabuľa
VV - Jednoduché pozemkové úpravy - Galmond09.05.2024 Úradná tabuľa
záverečný účet obce za rok 202303.05.2024 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - Mix food - hala - oznámenie02.05.2024 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - Dominik Suchý25.04.2024 Podateľňa
UK Oznámenie ZS DIS24.04.2024 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - Vanesa Bainská19.04.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Miriam Hajdinová19.04.2024 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Mária Hajdinová19.04.2024 Podateľňa
Verejná vyhláška - Andrea Salajová19.04.2024 Úradná tabuľa
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára28.03.2024 Úradná tabuľa
Majetkové priznanie Mgr. Daniel Prokop, Riaditeľ ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave28.03.2024 Úradná tabuľa
Opatrenia na ochranu lesov pre požiarmi v roku 2024 - pokyn20.03.2024 Úradná tabuľa
VV - Galmond IBV – Vysoká pri Morave11.03.2024 Úradná tabuľa
VZN č.2/2024 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode01.03.2024 Úradná tabuľa
Zásady hospdárenia s majetkom obce Vysoká pri Morave01.03.2024 Úradná tabuľa
Dodatok c.2 VZN 3/2016 poplatok za rozvoj obce01.03.2024 Úradná tabuľa
Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom a PO pre rok 202401.03.2024 Úradná tabuľa
VZN č. 4/202401.03.2024 Úradná tabuľa
VZN č. 3/202401.03.2024 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - Nicolas Motola28.02.2024 Podateľňa
Návrh VZN č.2/2024 o určovaní ceny za prenájom a predaj pozemkov a postup pri prevode13.02.2024 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška s výzvou na vykonanie výrubu/ orezu stromov a iných porastov09.02.2024 Úradná tabuľa
Návrh VZN 3/2016 - dodatok 208.02.2024 Úradná tabuľa
zmena v poplatkoch stanovených obcou08.02.2024 Úradná tabuľa
Rozhodnutie - Verejná vyhláška - Peter Foriš15.01.2024 Úradná tabuľa
VZN 1/2024 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká pri Morave01.01.2024 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - Sára Zemanová20.12.2023 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - Martin Janotka20.12.2023 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky Sofia Kalejová06.12.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Stanislava Žáčková05.12.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky Marián Lapčík , r. 198529.11.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky : Martin Melkner29.11.2023 Podateľňa
Rozhodnutie - Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Malacky27.11.2023 Úradná tabuľa
Stanovenie úhrady za služby poskytované obcou na rok 202416.11.2023 Úradná tabuľa
Návrh rozpočtu na rok 202416.11.2023 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky Stanislava Žáčková15.11.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Peter Balciar15.11.2023 Podateľňa
Dodatok c.1 VZN 3/2016 poplatok za rozvoj obce27.10.2023 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav - Alas Slovakia, s.r.o.25.10.2023 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky- Martin Janotka19.10.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Nataša Danisová13.10.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky Renáta Ondrejková10.10.2023 Podateľňa
Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj10.10.2023 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - Yurii Yendovytskyi04.10.2023 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky Martin Janotka29.09.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky : Martin Melkner26.09.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Morhunová20.09.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Melkner20.09.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Motola Nicolas18.09.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Stanislava Žáčková14.09.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Marcus Krčmár11.09.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - František Hodina05.09.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Sofia Kalejová04.09.2023 Podateľňa
IBV Vysoká pri Morave Zóna A Rozhodnutie30.08.2023 Úradná tabuľa
Rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave-ul.Robotnícka, IDUO00033- Kolaudačné rozhodnutie30.08.2023 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - Karol Lowinger21.08.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Diana Kokyová21.08.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Sophie Salajová21.08.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Margita Zemanová16.08.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Peter Balciar14.08.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Stanislava Žáčková11.08.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Martin Melkner11.08.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Oksana Volková04.08.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Martin Melkner03.08.2023 Podateľňa
Peter Foriš - Verejná vyhláška O z n á m e n i e o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním o umiestnení stavby01.08.2023 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - Sofia Kalejová26.06.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Marcus Krčmár09.06.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Nicolas Motola08.06.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Radovan Urbanič06.06.2023 Podateľňa
Vodná ťažba štrkopieskov Vysoká pri Morave III. - zaslanie správy o hodnotení01.06.2023 Úradná tabuľa
Pozvánka na verejné prerokovanie Vodná ťažba štrkopieskov VpM III.30.05.2023 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška Galmond - lokalita B24.05.2023 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - Dezider Petróczy23.05.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Martin Melkner23.05.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Sophie Salayová18.05.2023 Podateľňa
Verejná vyhláška - Paučo výzva16.05.2023 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - Filip Adamovič16.05.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Jana Klasová12.05.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky Radovan Urbanič12.05.2023 Podateľňa
Verejná vyhláška - rekonštrukcia plynovodov SPP 2.etapa11.05.2023 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - Vladimíra Ryšavá11.05.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Nicolas Motola05.05.2023 Podateľňa
Verejná vyhláška Martin Janotka02.05.2023 Podateľňa
Zdenko Chmela - odstránenie stavby - Verejná vyhláška02.05.2023 Úradná tabuľa
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára28.04.2023 Úradná tabuľa
PHSR PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2023 - 2027 S PLATNOSŤOU DO ROKU 203011.04.2023 Úradná tabuľa
záverečný účet obce za rok 202203.04.2023 Úradná tabuľa
Majetkové priznanie - Prokop Daniel29.03.2023 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - PAUČO29.03.2023 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - Diana Kokyová24.03.2023 Podateľňa
Verejná vyhláška - Chmela22.03.2023 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - Filip Adamovič21.03.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Margita Zemanová02.03.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Marián Lapčík01.03.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Martina Ulehlová22.02.2023 Podateľňa
Oprava rozhodnutia - Západoslovenská distribučná, a.s.31.01.2023 Úradná tabuľa
Oznámenie o doručení zásielky Dezider Petroesy30.01.2023 Podateľňa
Oznámenie o doručení zásielky Nicolas Motola30.01.2023 Podateľňa
Oznámenie o doručení zásielky Martina Šarkozi30.01.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Nicolas Motola26.01.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Marián Lapčík05.01.2023 Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Diana Kokyová03.01.2023 Podateľňa
Verejná vyhláška - Martin Janotka28.12.2022 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie - Michal Benkovič VV23.12.2022 Úradná tabuľa
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára22.12.2022 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - Martin Janotka19.12.2022 Úradná tabuľa
Návrh rozpočtu na roky 2023 -202529.11.2022 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška -Sára Zemanová15.11.2022 Úradná tabuľa
Zverejnenie emailovej adresy pre doručenie oznámení o delegovaní do okrskovej komisie pre referendum 202311.11.2022 Úradná tabuľa
Zverejnenie emailovej adresy na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny11.11.2022 Úradná tabuľa
Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0314 Morava do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA11.11.2022 Úradná tabuľa
Oznam ZaD č. 2 ÚP BSK01.11.2022 Úradná tabuľa
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce29.10.2022 Úradná tabuľa
Michal Benkovič - Oznámenie o začatí stav. konania SÚ-426/22/Krl-o19.10.2022 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška Sára Zemanová10.10.2022 Úradná tabuľa
SPP- Rekonštrukcia plynovodov - Hlavná 1.SC - verejná vyhláška28.06.2022 Úradná tabuľa
Oprava rozhodnutia BL010 s.r.o. - SO 04.1 - NN rozvody16.06.2022 Úradná tabuľa
BA - Vysoká pri Morave NNK, TS, VNK - verejná vyhláška07.06.2022 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - Elina Omelchenko31.05.2022 Úradná tabuľa
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby27.05.2022 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - BL-010,s.r.o. - NN prípojky10.05.2022 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - BL-010 s.r.o. - Komunikácie a spevnené plochy10.05.2022 Úradná tabuľa
Stavebné povolenie - BL-010 SO 04.1 – NN rozvody03.05.2022 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - nezistení vlastníci29.04.2022 Úradná tabuľa
BL 010 s.r.o.,- SO 03 žumpy pre rodinné domy31.03.2022 Úradná tabuľa
SPP - distribúcia, a.s. - Rekonštrukcia plynovodov, 1 SC30.03.2022 Úradná tabuľa
Zverejňovanie údajov o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatist. zisťovania za rok 202128.03.2022 Úradná tabuľa
IBV Vysoká pri Morave Zóna B Galmond22.03.2022 Úradná tabuľa
IBV Vysoká pri Morave Zóna A Galmond22.03.2022 Úradná tabuľa
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 202121.03.2022 Úradná tabuľa
Záverečný účet obce za rok 202121.03.2022 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška BL-010 - spevnené plochy prerušené08.03.2022 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška BL-010 - žumpy prerušenie08.03.2022 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška BL-010 NN - prerušenie08.03.2022 Úradná tabuľa
Predčasné užívanie stavby - Cyklomost ponad Moravu24.02.2022 Úradná tabuľa
Bratislavský samosprávny kraj - verejná vyhláška cyklomost19.01.2022 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - Vaskovicova Vlasta19.01.2022 Úradná tabuľa
VZN o určení výšky financovania originálnej kompetencie školy10.01.2022 Úradná tabuľa
Výzva na vykonanie výrubu Západoslovenská distribučná, a.s.04.01.2022 Úradná tabuľa
VV stavebné povolenie - Meteličková07.12.2021 Úradná tabuľa
Rozpis zvozu komunálneho odpadu na rok 202206.12.2021 Úradná tabuľa
návrh rozpočtu na rok 202221.11.2021 Úradná tabuľa
Návrh VZN o stanovení výšky úhrad za užívanie služobných bytov vo vlastnícvte obce Vysoká pri Morave10.11.2021 Úradná tabuľa
Slovak Telekom - INS_FTTH_klaster_LOZO_02_Vysoká pri Morave08.11.2021 Úradná tabuľa
Rekonštrukcia plynovodov v obci Vysoká pri Morave - Robotnícka IDUO0003319.10.2021 Úradná tabuľa
SO 04.2 – NN prípojky, SO 04.3 – VO rozvod - BL-010, s.r.o.12.10.2021 Úradná tabuľa
ZSDIS-NN rozvod BL 1012.10.2021 Úradná tabuľa
rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná , 2.SC ÚO0003312.10.2021 Úradná tabuľa
BL-010, s.r.o. - žumpy12.10.2021 Úradná tabuľa
SO 01 – komunikácie a spevnené plochy - BL-010, s.r.o.12.10.2021 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška Hološka - RD05.10.2021 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - doručenie rozhodnutia z dôvodu úmrtia účastníka konania04.10.2021 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - Deana Kovárová rod. dom24.08.2021 Úradná tabuľa
O z n á m e n i e o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním o umiestnení stavby- Meteličková22.07.2021 Úradná tabuľa
Rozhodnutie - Deana Kovárová19.07.2021 Úradná tabuľa
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov01.07.2021 Úradná tabuľa
Návrh zmien a doplnkov č. 3/2021 ÚP Obce Vysoká pri Morave28.06.2021 Úradná tabuľa
Hološka zmena umiestnenia stavby15.06.2021 Úradná tabuľa
BL010 s.r.o. - územné rozhodnutie19.05.2021 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - Oznámenie - rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná , 2.SC ÚO00033 "05.05.2021 Úradná tabuľa
Doplnenie gravitačnej kanalizácie v Obci Vysoká pri Morave14.04.2021 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania REINDES,s.r.o.13.04.2021 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stav. konania - Deana Kovarova13.04.2021 Úradná tabuľa
Slovak Telekom30.03.2021 Úradná tabuľa
Majetkové pomery verejného funkcionára za rok 202122.03.2021 Úradná tabuľa
Oznam o zverejnení dokumentu SEA ZaD ÚP č. 3/202116.03.2021 Úradná tabuľa
Rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná , 2.SC ÚO0003309.02.2021 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania BL-10 - IS27.01.2021 Úradná tabuľa
VZN č.3/2021 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Vysoká pri Morave09.12.2020 Úradná tabuľa
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, časť: Nájom majetku obce09.12.2020 Úradná tabuľa
Smernica obce k rozúčtovaniu nákladov za služby spojené s užívaním bytu09.12.2020 Úradná tabuľa
Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám pre rok 202109.12.2020 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - BL-10 IS - zmena termínu24.11.2020 Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - BL-10 IS predĺženie lehoty24.11.2020 Úradná tabuľa
Rozhodnutie - odstránenie stavby - verejná vyhláška23.03.2020 Úradná tabuľa
Zmeny cestovných poriadkov od 15.12.201909.12.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby04.12.2019 Úradná tabuľa
Návrh rozpočtu na rok 2020 - vydavky27.11.2019 Úradná tabuľa
Návrh rozpočtu na rok 2020 - príjmy27.11.2019 Úradná tabuľa
Návrh VZN o miestnych daniach na rok 202026.11.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí územného konania - Rekonštrukcia plynovodov19.11.2019 Úradná tabuľa
Začatie územného konania - Doplnenie gravitačnej kanalizácie v obci Vysoká pri Morave27.09.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí stavbného konania - "Rodinný dom“ a prípojky na inžinierske siete na pozemku parc. č. 4505/245 v k. ú. Vysoká pri Morave24.09.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Vysoká pri Morave na pozemky parc.č. 3092/2 a parc.č. 3092/918.09.2019 Úradná tabuľa
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup a dodanie elektrického konvektomatu do školskej jedálne ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave24.07.2019 Úradná tabuľa
Dražobná vyhláška - parcela č. 4505/18515.07.2019 Úradná tabuľa
Návrh VZN16.06.2019 Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky - ČOV28.03.2019 Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky - Demolácia budovy28.03.2019 Úradná tabuľa
Výzva na predloženie ponuky - Revitalizácia verejných priestranstiev28.03.2019 Úradná tabuľa
Zmeny CP26.02.2019 Úradná tabuľa
Úspešný projekt : Obstaranie záhradných kompostérov v obci Vysoká pri Morave21.01.2019 Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - Margita Zemanová  Podateľňa
Oznámenie o uložení zásielky - Margita Zemanová  Podateľňa
HORE