Obecná knižnica

Obecná knižnica sa nachádza v budove Kultúrneho domu vo Vysokej pri Morave na 1. poschodí.

Zodpovedná osoba: Zdenka Madejová

Kontakt: +421 (0)2 659 67 120, kl.č. 5

Otváracie hodiny: Piatok 14:00 - 17:00

HORE