Obecná knižnica

Obecná knižnica sa nachádza v budove Kultúrneho domu vo Vysokej pri Morave na 1. poschodí.

Kontakt: +421 (0)2 659 67 120

Otváracie hodiny:  KNIŽNICA JE ZATVORENÁ 

HORE