Komisie OZ

Finančná komisia

Ing. Ján Rusnák - predseda
Ing. Lenka Dvoranová
Mgr. Gabriela Gabrišová
Robert Dinuš
Z radu obyvateľov:
Ing. Zuzana Poláková
Dana Koreničová

Komisia pre výstavbu, územný rozvoj a životné prostredie

Milan Lapčík – predseda
Pavol Blaha
Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.
Z radu obyvateľov:

Ing. Ferdinand Kováč
František Bobák
Milan Jurík
Hana Malcherová

Kultúrno – športová komisia

Ing. Lenka Dvoranová - predsedkyňa
Silvia Novoveská
Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Hana Maxianová
Z radu obyvateľov:
Beáta Miškolciová
Jacqueline Eckerová
Michal Kokavec
Vierka Maxiánová

Škodová komisia

Mgr. Gabriela Gabrišová - predsedkyňa
Milan Lapčík
Ing. Ján Rusnák

Komisia pre verejný poriadok a riešenie zanedbávania školskej dochádzky

Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. – predseda
Mgr. Gabriela Gabrišová
Pavol Blaha
Z radu obyvateľov:
JUDr. Anna Poláková

Výberová komisia pre obstarávanie prác, tovarov a služieb z verejných prostriedkov

Pavol Blaha
Robert Dinuš
Mgr. Gabriela Gabrišová
Silvia Novoveská
Milan Lapčík
Ing. Lenka Dvoranová
Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Ing. Ján Rusnák

Občasník Vysočan

Mgr. Gabriela Gabrišová
Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Z radu obyvateľov:
RSDr. Anna Tomečková
Hana Malcherová

HORE