Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

NázovDátum
Zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu hlasovania vo volebných okrskoch vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024pdfpdf10.06.2024
INFORMÁCIA PRE VOLIČOV, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM VOLIŤ DO PRENOSNEJ VOLEBNEJ SCHRÁNKYpdf 04.06.2024
Zverejnenie emailovej adresy pre doručenie žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazupdfpdf08.04.2024
Zverejnenie emailovej adresy pre doručenie oznámení o delegovaní do okrskovej komisiepdf 13.03.2024
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentupdf 01.03.2024
Informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a anglickom jazykupdfpdf13.02.2024
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentupdf 13.02.2024

Voľby prezidenta 2024

NázovDátum
Zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu hlasovania v volebných okrskoch v voľbách prezidenta Slovenskej republiky - 1. kolopdfpdf25.03.2024
Zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu hlasovania v volebných okrskoch v voľbách prezidenta Slovenskej republiky - 2. kolopdfpdf08.04.2024
INFORMÁCIA PRE VOLIČOV, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM VOLIŤ DO PRENOSNEJ VOLEBNEJ SCHRÁNKYpdf 19.03.2024
Informácia pre voličapdf 16.01.2024
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýpdf 16.01.2024
Informácia pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republikypdfpdf29.01.2024
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024pdf 26.01.2024
Zoznam kandidátov na prezidenta SRpdf 21.02.2024
Zverejnenie emailovej adresy pre doručenie oznámení o delegovaní do okrskovej komisiepdf 29.01.2024
Zverejnenie emailovej adresy pre doručenie žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazupdf 29.01.2024
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republikypdf 15.01.2024

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

NázovDátum
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republikypdf 09.06.2023
Informácie pre voličapdf 09.06.2023
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023pdf 22.06.2023
Zverejnenie emailovej adresy pre doručenie žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazu + Informácie k vydaniu hlasovacieho preukazupdfpdf27.07.2023
Ako postupovať pri podaní žiadosti o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky pred voľbami a v deň konania voliebpdf 20.09.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie – okrsok č. 1pdf 02.10.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie – okrsok č. 2pdf 02.10.2023

Referendum 2023

NázovDátum
Informácia pre voličapdf 09.11.2022
Rozhodnutie 362/2022 o vyhlásení referendapdf 09.11.2022
Zverejnenie emailovej adresy na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny
Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia, zverejňujeme  elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: krskova@vysokaprimorave.sk
pdfpdf11.11.2022
Zverejnenie emailovej adresy pre doručenie oznámení o delegovaní do okrskovej komisiepdf11.11.2022
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre referendum 2023pdf11.11.2022
Zverejnenie emailovej adresy pre doručenie žiadostí o prenosnú schránkupdf 09.01.2023
Oznámenie e-mailovej adresy pre doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazupdf 08.12.2022
Žiadosť o zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličovpdf 13.01.2023

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

NázovDátum
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýpdf 13.06.2022
Rozhodnutie predsedu NR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajovpdf 13.06.2022
Uznesenie č. 346/40/3/2022 o určení volebného obvodu, volebných okrskov a počtu poslancov v obci Vysoká pri Moravepdf 07.07.2022
Zapisovateľ miestnej volebnej komisiepdf 07.07.2022
Oznámenie počtu obyvateľovpdf 07.07.2022
Zverejnenie emailovej adresy pre prípad elektronického doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisiepdf 14.07.2022
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022pdf 08.08.2022
Menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022pdf 08.08.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obcepdf 08.09.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstvapdf 08.09.2022
INFORMÁCIE PRE VOLIČOV K ŠPECIÁLNEMU SPÔSOBU HLASOVANIA
Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania sa podáva výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, u zapisovateľky Miestnej volebnej komisie p. A. Krškovej do 28.10.2022 najneskôr do 12. hodiny. Telefónne číslo: 0910 727 692
pdf24.10.2022
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A VOLIEB STAROSTU OBCEpdf29.10.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

NázovDátum
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýpdf 13.06.2022
Rozhodnutie predsedu NR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajovpdf 13.06.2022
Zverejnenie emailovej adresy pre prípad elektronického doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisiepdf 05.08.2022
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022pdf 08.08.2022
Menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022pdf 08.08.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu BSKpdf 05.10.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho krajapdf 05.10.2022
INFORMÁCIE PRE VOLIČOV K ŠPECIÁLNEMU SPÔSOBU HLASOVANIA
Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania sa podáva výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, u zapisovateľky Miestnej volebnej komisie p. A. Krškovej do 28.10.2022 najneskôr do 12. hodiny. Telefónne číslo: 0910 727 692
pdf24.10.2022
HORE