Územný plán

Územný plán (október 2005)

NázovDátum
Územný plán - úvodná stranapdf 
Územný plánpdf 
Záväzná časť - úvodná stranapdf 
Záväzná časťpdf 
Tabuľky PPFpdf 
Výkres 1jpg 
Výkres 2jpg 
Výkres 3jpg 
Výkres 4jpg 
Výkres 5jpg 
Výkres 6jpg 
Výkres 7jpg 
Výkres 8jpg 
Výkres 9jpg 
Obálkajpg 

Zmeny a doplnky č. 1/2015 ÚPN obce Vysoká pri Morave

NázovDátum
Oznam pre verejnosťpdf 
Prílohyzip 

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN obce Vysoká pri Morave

NázovDátum
Textová časťpdf 
Titulkapdf 
Širšie územné vzťahypdf 
Komplexný urbanistický výkrespdf 
Lokalita 1, Pôvodná funkciapdf 
Lokalita 1, Nová funkciapdf 
Lokalita 2, Pôvodná funkciapdf 
Lokalita 2, Nová funkciapdf 
Lokalita 3, Pôvodná funkciapdf 
Lokalita 3, Nová funkciapdf 
Lokalita 4, Pôvodná funkciapdf 
Lokalita 4, Nová funkciapdf 
HORE