Územný plán

Územný plán (október 2005)

NázovDátum
Územný plán - úvodná stranapdf 
Územný plánpdf 
Záväzná časť - úvodná stranapdf 
Záväzná časťpdf 
Tabuľky PPFpdf 
Výkres 1jpg 
Výkres 2jpg 
Výkres 3jpg 
Výkres 4jpg 
Výkres 5jpg 
Výkres 6jpg 
Výkres 7jpg 
Výkres 8jpg 
Výkres 9jpg 
Obálkajpg 

Zmeny a doplnky č. 1/2015 ÚPN obce Vysoká pri Morave

NázovDátum
Oznam pre verejnosťpdf 
Prílohyzip 

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN obce Vysoká pri Morave

NázovDátum
Širšie územné vzťahypdf 06.02.2024
Správapdf 06.02.2024
Komplexný urbanistický výkrespdf 06.02.2024
Územný plán Zmeny a doplnky - titulkapdf 06.02.2024
Lokalita 1 - pôvodná funkciapdf 06.02.2024
Lokalita 1 - Navrhovaná funkciapdf 06.02.2024
Lokalita 2 - Pôvodná funkciapdf 06.02.2024
Lokalita 2 - Nová funkciapdf 06.02.2024
Lokalita 3 - Pôvodná funkciapdf 06.02.2024
Lokalita 3 - Nová funkciapdf 06.02.2024
HORE