Uznesenia a zápisnice

NázovDátum
Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.08.2023pdf 05.09.2023
Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.08.2023pdf 05.09.2023
Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2023pdf 03.07.2023
Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2023pdf 03.07.2023
Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.04.2023pdf 02.05.2023
Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.04.2023pdf 02.05.2023
Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 02.03.2023pdf 07.03.2023
Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 02.03.2023pdf 07.03.2023
HORE