Uznesenia a zápisnice

NázovDátum
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného v mimoriadnom termíne dňa 07.02.2024pdf 
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného v mimoriadnom termíne dňa 07.02.2024pdf 
HORE