Stavebný úrad

Stavebný úrad

 Ing. Lucia Bičárová

Kontakt

Stavebný úrad Vysoká pri Morave
stavebnyurad@vysokaprimorave.sk

+421 (0)2 65967 120, kl. č. 6

ÚRADNÉ DNI A HODINY :

každý utorok od 8:00 h. - 12:00 h. , 13:00h. - 15:30 h.

každú stredu od 8:00 h. - 12:00 h., 13:00 h. - 17:00h.

 

Stavebný úrad

NázovDátum
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavbypdf 
Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčania, uzávierkydoc 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončenímdoc 
Návrh na kolaudáciupdf 
Návrh na odstránenie stavbydoc 
Ohlásenie jednoduchej stavbydoc 
Prehlásenie o výkone stavebného dozoradoc 
Správne poplatkydoc 
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciudoc 
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavbydoc 
Žiadosť o stavebné povoleniedoc 
Žiadosť o zlúčenie územného a stavebného konaniadoc 
Návrh na vydanie ÚRdoc 
Ohlásenie zmeny v užívaní stavbydoc 
Drobné stavbydocx 
Ohlásenie drobnej stavbydoc 
Ohlásenie drobnej stavby - úprava hrobového miestadoc 
Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciáchdocx 
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie–rozkopávkové povoleniedoc 
Písomný záväzokdoc 
Ohlásenie drobnej stavby - úprava hrobového miestapdf 15.02.2023

Zriadenie vodnej stavby – studňa

NázovDátum
Kolaudačné rozhodnutie - studňadoc 
Žiadosť o povolenie na odber vôddoc 
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie studnedoc 

Stanovisko obce k výstavbe žumpy

NázovDátum
Žiadosť o stanovisko k umiestneniu žumpydoc 
HORE