Školstvo

Základná škola s materskou školou Vysoká pri Morave

Základná škola s materskou školou

Vysoká pri Morave

 

E-mail školy: skola@skolavpm.sk

Web: www.zsvysmor.edupage.org

  1. +421 02 65967 126 (tajomníčka, zborovňa) 0911 247 934 (riaditeľ školy) 0901 706 169 (zástupkyňa RŠ pre ZŠ)

Adresa školy: Hlavná 37, 900 66 Vysoká pri Morave

IČO: 36071293

DIČ: 2021621437

Riaditeľ školy: Mgr. Daniel Prokop

 

Školská jedáleň:

Nám. Oslobodenia 2, 900 66 Vysoká pri Morave tel.: 0902 152 273 (vedúca jedálne) e-mail: veduca.jedalne@skolavpm.sk

Materská škola Vysoká pri Morave

Materská škola:

Nám. Oslobodenia 2, 900 66 Vysoká pri Morave tel.: 0911 442 477 (zástupkyňa RŠ pre MŠ) e-mail: ms@skolavpm.sk

web: www.msvysokaprimorave.edupage.org

HORE