Poslanci

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva Vysoká pri Morave

 Pavol Blaha Pavol Blaha
pavol.blaha@poslanecvpm.sk
Dušan Dvoran Dušan Dvoran
dusan.dvoran@poslanecvpm.sk
 Marián Kohút Marián Kohút
marian.kohut@poslanecvpm.sk
 Milan Lapčík Milan Lapčík
milan.lapcik@poslanecvpm.sk
 Marián Malcher Marián Malcher
marian.malcher@poslanecvpm.sk
 Beáta Miškolciová Beáta Miškolciová
beata.miskolciova@poslanecvpm.sk
 Silvia Novoveská Silvia Novoveská
silvia.novoveska@poslanecvpm.sk
 Ing. Hana Tomečková Ing. Hana Tomečková
hana.tomeckova@poslanecvpm.sk
 Ing. Elena Vinceková Ing. Elena Vinceková
elena.vincekova@poslanecvpm.sk

 

 

 

 

 

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ

NázovDátum
Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 2.05.2024pdf 09.05.2024
Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 02.05.2024pdf 09.05.2024
Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.02.2024pdf 01.03.2024
Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.02.2024pdf 01.03.2024
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného v mimoriadnom termíne dňa 07.02.2024pdf 
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného v mimoriadnom termíne dňa 07.02.2024pdf 
HORE