Poslanci

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva Vysoká pri Morave

Pavol Blaha
Robert Dinuš
Ing. Lenka Dvoranová
Mgr. Gabriela Gabrišová
Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.
Milan Lapčík
Hana Vencovská
Silvia Novoveská
Ing. Ján Rusnák

Sobášiaci:
Robert Dinuš, Milan Lapčík, Mgr. Gabika Gabrišová

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ

NázovDátum
Uznesenia zo dňa 24.08..2022pdf 26.08.2022
Zápisnica zo dňa 24.08.2022pdf 26.08.2022
Uznesenia zo dňa 21.06..2022pdf 22.06.2022
Zápisnica zo dňa 21.06.2022pdf 22.06.2022
Uznesenia zo dňa 07.04.2022pdf 12.04.2022
Zápisnica zo dňa 07.04.2022pdf 12.04.2022
Uznesenia zo dňa 10.02.2022pdf 14.02.2022
Zápisnica zo dňa 10.02.2022pdf 14.02.2022
HORE