Zdravotníctvo

Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Ľubica Jenisová

Krátka 548, 900 66 Vysoká pri Morave

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 8:00 h. – 11:00 h. Vysoká pri Morave, 12:00 h. - 14:00 h. Láb
Utorok : 8:00 h. – 11:00 h. Láb
Streda : 11:00 h. - 12:30 h. - poradňa, 13:00 h. - 15:00 h. Vysoká pri Morave
Štvrtok : 8:00 h. – 9:30 h. Láb
Piatok : 8:00 h. – 12:00 h. Vysoká pri Morave

Kontakt: 0902 711 041

Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Božena Chmelová

Krátka 548, 900 66 Vysoká pri Morave

Ordinačné hodiny Vysoká pri Morave:
Pondelok : 8:00 h. – 11:00 h.
Utorok : 13:00 h. – 15:00 h. – recepty
Streda : 8:00 h. – 11:30 h. – recepty, 12:00 h. – 15:00 h.
Piatok : 8:00 h. – 12:00 h.

Ordinačné hodiny Záhorská Ves:
Pondelok : 12:00 h. – 15:00 h.
Utorok : 8:00 h. – 12:00 h.
Štvrtok : 8:00 h. – 12:00 h.

Vysoká pri Morave – Pondelok, Streda, Piatok od 7:00 h. – 8:00 h. – odbery a injekcie

Kontakt: 02 65967 045

Lekáreň

Pharmassist, s. r. o.
Krátka 548
900 66 Vysoká pri Morave

tel: 034/2858002

Pondelok 08:00 – 12:30
Utorok 08:00 – 11:00
Streda 08:00 – 16:00
Štvrtok 08:00 – 11:00
Piatok 08:00 – 12:30

HORE