Zdravotníctvo

Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Ľubica Jenisová

Krátka 548, 900 66 Vysoká pri Morave

 

Ordinačné hodiny Vysoká pri Morave :


Pondelok: 8:00 h. – 11:00 h. - chorí, 11:15 h. - 12:30 h. - poradňa

Streda :   8:00 h. - 11:00 h. - chorí,  11:15 h. - 12:30 h. - poradňa

Piatok :    8:00 h. - 11:00 h. - chorí,  11:15 h. - 12:30 h. - poradňa 

 

Ordinačné hodiny Láb :

Utorok :  8:00 h. - 11:00 h. - chorí,      11:15 h. - 12:30 h. - poradňa

Štvrtok : 8:00 h. - 10:00 h. - poradňa, 10:00 h. - 12:00 h. - chorí

 

Kontakt: 0902 711 041 len sms ! 

Zubná ambulancia

 SKMV DENT s.r.o.

 Adresa prevádzky: Krátka 548/2, Vysoká pri Morave

 IČO: 46695133   DIČ: 2023539782

Zubný lekár:

Dr. Oleksandr Gudymenko

MUDr. Ivan Raffay

Zdravotná sestra: Ivana Šírová

                                           O R D I N A Č N É   H O D I N Y .

 

PONDELOK              8,00 – 12,00     12,30 – 16,00     16,00 – 18,00 po telefonickej objednávke  

UTOROK                 7,00 – 12,00     12,30 – 15,00                              

STREDA                 8,00 – 12,00     12,30 – 16,00   16,00 – 18,00 po telefonickej objednávke

ŠTVRTOK               7,00 – 12,00     12,30 – 16,00                               

PIATOK                  8,00 – 12,00     12,30 – 14,00      

SOBOTA                 8,00 – 18,00    dentálna hygiena po telefonickej objednávke

NEDEĽA                 Zatvorené                         

Objednávky prijímame na tel.č.: 0917 650 310

Spolupracujeme s poisťovňami UNION , Dôvera, VŠZP

Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Božena Chmelová

Krátka 548, 900 66 Vysoká pri Morave

Ordinačné hodiny Vysoká pri Morave:
Pondelok : 8:00 h. – 11:00 h.
Utorok : 13:00 h. – 15:00 h. – recepty
Streda : 8:00 h. – 11:30 h. – žiadosti o predpis liekov hádzať do schránky , 12:00 h. – 15:30 h. - ordinačné hodiny
Piatok : 8:00 h. – 12:00 h.

Ordinačné hodiny Záhorská Ves:
Pondelok : 12:00 h. – 15:00 h.
Utorok : 8:00 h. – 12:00 h.
Štvrtok : 8:00 h. – 12:00 h.

Vysoká pri Morave – Pondelok, Streda, Piatok od 7:00 h. – 8:00 h. – odbery a injekcie

Kontakt: 02 65967 045

Lekáreň

Pharmassist, s. r. o.
Krátka 548
900 66 Vysoká pri Morave

tel: 034/2858002

Pondelok 08:00 – 12:30
Utorok 08:00 – 11:00
Streda 08:00 – 16:00
Štvrtok 08:00 – 11:00
Piatok 08:00 – 12:30

HORE