Lesné pozemkové spoločenstvo

Uznesenie z valného zhromaždenia

Dokumenty

NázovDátum
Uznesenie zo dňa 14.06.2018pdf 16.06.2019
Uznesenie zo dňa 11.05.2018pdf 
Uznesenie zo dňa 25.04.2014pdf 
Zápisnica zo dňa 14.06.2018pdf 16.06.2019
Zápisnica zo dňa 11.05.2018pdf 
Zápisnica zo dňa 25.04.2014pdf 
Zmluva o založení Lesného pozemkového spoločenstvapdf 
Účtovná závierka k 31.12. 2021pdf 
Správa revíznej komisie spoločenstva LPSpdf 
Správa o hospodárení spoločenstva LPS v roku 2021pdf 
Uznesenie z VZ LPS Vysoká pri Morave zo dňa 11.11.2022
Uznesenie z VZ
pdf 12.12.2022
Zápisnica z VZ LPS 11.11. 2022pdf 12.12.2022
Lesné pozemkové spoločenstvo Vysoká pri Morave - zápisnicapdf 23.11.2023
Uznesenie z valného zhromaždenia 2023pdf 23.11.2023
HORE