Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2024

NázovDátum
Rozpočet na rok 2024-2026pdfpdf01.01.2024
Programový rozpočet na rok 2024-2026pdf 01.01.2024

Rozpočet obce na rok 2023

NázovDátum
Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2023pdf 07.02.2024
Rozpočet na rok 2023pdfpdf28.11.2022
Programový rozpočet na rok 2023pdf 29.11.2022
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2023pdf 30.06.2023
Záverečný účet obce za rok 2023pdf 03.05.2024

Rozpočet obce na rok 2022

NázovDátum
Príjmový rozpočet na roky 2022 - 2024pdf 10.12.2021
Výdavkový rozpočet na roky 2022-2024pdf 10.12.2021
Programový rozpočet na rok 2022-2024pdf 10.12.2021
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2022pdf 01.07.2022
Konsolidovaná VS za rok 2022pdf 30.08.2023
Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2022pdf 31.01.2023
Záverečný účet obce za rok 2022pdf 

Rozpočet obce na rok 2021

NázovDátum
Príjmový rozpočet - 2021-2023pdf 01.01.2021
Výdavkový rozpočet - 2021-2023pdf 01.01.2021
Programový rozpočet na rok 2021-2023pdf 01.01.2021
Monitorovacia správa k 30. 6. 2021pdf 16.07.2021
Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2021pdf 24.01.2022
Záverečný účet obce za rok 2021pdf 08.04.2022
Konsolidovaná VS 2021pdf 29.06.2022

Rozpočet obce na rok 2020

NázovDátum
Príjmový rozpočet na roky 2020 - 2022pdf 
Výdavkový rozpočet na roky 2020 - 2022pdf 
Programový rozpočet na rok 2020pdf 
Monitorovacia správa k 30. 6. 2020pdf 
Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2020pdf 
Záverečný účet obce za rok 2020pdf 22.04.2021
Konsolidovaná VS 2020pdf 01.10.2021

Rozpočet obce na rok 2019

NázovDátum
Programový rozpočet na roky 2019 - 2021pdf 
Príjmový rozpočet na roky 2019 - 2021pdf 
Výdavkový rozpočet na roky 2019 - 2021pdf 
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2019pdf 
Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31. 12. 2019pdf 
Záverečný účet obce za rok 2019pdf 06.04.2020
Konsolidovaná VS 2019pdf 15.09.2020

Rozpočet obce na rok 2018

NázovDátum
Programový rozpočet na roky 2018 - 2020pdf 
Príjmový rozpočet na roky 2018 - 2020pdf 
Výdavkový rozpočet na roky 2018 - 2020pdf 
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2018pdf 
Záverečný účet obce za rok 2018pdf 
Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 31. 12. 2018pdf 
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018pdf 

Rozpočet obce na rok 2017

NázovDátum
Programový rozpočet Obce Vysoká pri Morave na rok 2017pdf 
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2017pdf 
Záverečný účet obce za rok 2017pdf 
Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 31. 12. 2017pdf 
Príjmový rozpočet na roky 2017 - 2019pdf 
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017pdf 
Výdavkový rozpočet na roky 2017 - 2019pdf 

Rozpočet obce na rok 2016

NázovDátum
Záverečný účet obce za rok 2016pdf 
Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 31. 12. 2016pdf 
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016pdf 
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2016pdf 
Programový rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018pdf 
Príjmový rozpočet na roky 2016 - 2018pdf 
Výdavkový rozpočet na roky 2016 - 2018pdf 

Rozpočet obce na rok 2015

NázovDátum
Príjmový rozpočet na roky 2015 - 2017pdf 
Výdavkový rozpočet na roky 2015 - 2017pdf 
Záverečný účet obce za rok 2015pdf 
Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 31. 12. 2015pdf 
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 06. 2015pdf 
Programový rozpočet na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017pdf 
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015pdf 

Rozpočet obce na rok 2014

NázovDátum
Príjmový rozpočet na roky 2014 - 2016pdf 
Výdavkový rozpočet na roky 2014 - 2016pdf 
Programový rozpočet na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016pdf 
Záverečný účet obce za rok 2014pdf 
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014pdf 
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 31. 12. 2014pdf 
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 06. 2014pdf 

Rozpočet obce na rok 2013

NázovDátum
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 31. 12. 2013pdf 
Výročná správa obce za rok 2013pdf 
Záverečný účet obce za rok 2013pdf 
Výdavkový rozpočet na roky 2013 - 2016pdf 
Príjmový rozpočet na roky 2013 - 2016pdf 
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 06. 2013pdf 
HORE