Smernice a poriadky obce

NázovDátum
Zásady hospodárenia s majetkom obce od roku 2015pdf 
Smernica č. 54/2019 O ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnostipdf 
Smernica č. 01/2007 (O slobodnom prístupe k informáciám)pdf 
Smernica č. 01/2011 (O verejnom obstarávaní) - NEPLATNÁpdf 
Smernica č. 1/2020 o verejnom obstarávaní- NEPLATNÁ
Smernica
pdf 
Zásady hospodárenia - nájom majetku od roku 2021pdf 03.01.2021
Smernica o rozúčtovaní nákladov za služby spojené s užívaním bytu od roku 2021pdf 03.01.2021
Smernica č. 1/2021 o verejnom obstarávanípdf 03.01.2021
Smernica č.1 o verejnom obstarávaní 2023pdf 02.01.2023
HORE