Smernice a poriadky obce

NázovDátum
Zásady hospodárenia s majetkom obce od roku 2015pdf 
Smernica č. 54/2019 O ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnostipdf 
Smernica č. 01/2007 (O slobodnom prístupe k informáciám)pdf 
Smernica č. 01/2011 (O verejnom obstarávaní) - NEPLATNÁpdf 
Smernica č. 1/2020 o verejnom obstarávaní
Smernica
pdf 
HORE