Smernice a poriadky obce

NázovDátum
Smernica č. 54/2019 O ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnostipdf 
Smernica č. 01/2007 (O slobodnom prístupe k informáciám)pdf 
Vnútorný predpis pre evidovanie, odpisovanie a účtovanie majetku/2024pdf 01.01.2024
Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva/2024pdf 01.01.2024
Vnútorný predpis pre opravné položky/2024pdf 01.01.2024
Vnútorný predpis pre tvorbu rezerv/2024pdf 01.01.2024
Smernica č. 1/2020 o verejnom obstarávaní- NEPLATNÁ
Smernica
pdf 
Zásady hospodárenia - nájom majetku od roku 2021pdf 03.01.2021
Smernica o rozúčtovaní nákladov za služby spojené s užívaním bytu od roku 2021pdf 03.01.2021
Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv/2023pdf 
Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice/2023pdf 
Vnútorný predpis pre obeh účtovných dokladov/2023pdf 
Vnútorný predpis pre evidovanie, odpisovanie a účtovanie majetku/2023pdf 
Vnútorný predpis pre opravné položky/2023pdf 
Vnútorný predpis o inventarizácii majetku/2023pdf 
Vnútorný predpis prevedenie účtovníctva/2023pdf 
Smernica č.1 o verejnom obstarávaní 2023pdf 02.01.2023
HORE