Úradná tabuľa

Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0314 Morava do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

11.11.2022

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE