Úradná tabuľa

O z n á m e n i e o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním o umiestnení stavby- Meteličková

22.07.2021

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE