Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavbného konania - "Rodinný dom“ a prípojky na inžinierske siete na pozemku parc. č. 4505/245 v k. ú. Vysoká pri Morave

24.09.2019

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE