Úradná tabuľa

Vodná ťažba štrkopieskov Vysoká pri Morave III. - zaslanie správy o hodnotení

01.06.2023

Do celého rozsahu dokumentácie správy o hodnotení môžete nahliadnuť do 3.7. 2023 počas úradných hodín v podatelni obecného úradu alebo si ju pozrieť na webovom portáli - link nižšie.Termín a miesto konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti obec oznámi verejnosti najneskôr 10 pracovných dní pred jeho konaním a prizve okrem verejnosti aj MŽP SR. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodna-tazba-strkopieskov-vysoka-pri-morave-iii-

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE