Úradná tabuľa

Návrh zmien a doplnkov č. 3/2021 ÚP Obce Vysoká pri Morave

28.06.2021

Návrh Zmien a doplnkov č. 3/2021 územného plánu Obce Vysoká pri Morave je zverejnený na www stránke v sekcii Zverejňovanie/Územný plán.

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE