Úradná tabuľa

Peter Foriš - Verejná vyhláška O z n á m e n i e o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním o umiestnení stavby

01.08.2023

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE