Úradná tabuľa

Návrh VZN o stanovení výšky úhrad za užívanie služobných bytov vo vlastnícvte obce Vysoká pri Morave

10.11.2021

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE