Úradná tabuľa

Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Vysoká pri Morave na pozemky parc.č. 3092/2 a parc.č. 3092/9

18.09.2019

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE