Verejné obstarávanie - Výzvy

  • Domov /
  • Verejné obstarávanie - Výzvy

Stavebné úpravy Domu služieb

| zverejnené 23.07.2021

Prístavba objektu kultúrneho domu

| zverejnené 23.07.2021

Prístavba jedálne Materskej školy

| zverejnené 23.07.2021

Nákup a dodanie traktorovej kosačky pre ZŠ s MŠ VYsoká pri Morave

Nákup a dodanie traktora pre potreby obce Vysoká pri Morave

Nákup a dodanie návesu za traktor pre potreby obce Vysoká pri Morave

Nákup a dodanie veľkokapacitného kontajnera -zatvorený 7,0m3 pre obec Vysoká pri Morave

| zverejnené 20.05.2021

Nákup a dodanie veľkokapacitného kontajnera -otvorený symetrický 7,0m3 pre obec Vysoká pri Morave

| zverejnené 20.05.2021

HORE