Verejné obstarávanie - Výzvy

  • Domov /
  • Verejné obstarávanie - Výzvy

Výzva- Nákup a dodanie notebookov pre poslancov OcZ VYsoká pri Morave

| zverejnené 26.11.2020

Výzva- Nákup a dodanie notebookov pre ZŠ VYsoká pri Morave

| zverejnené 12.10.2020

Nákup a dodanie ponorného kalového čerpadla s rezacím nožom

| zverejnené 22.09.2020

Nákup a dodanie veľkokapacitného kontajnera pre obec Vysoká pri Morave

Veľkokapacitný kontajner zatvoraný 7,0m3 | zverejnené 14.05.2020

Izolácia striech budovy základnej školy, šatní zš a telocvične zš - odstránenie havarijného stavu

Výzva n a predloženie cenovej ponuky | zverejnené 31.03.2020

HORE