Verejné obstarávanie - Výzvy

  • Domov /
  • Verejné obstarávanie - Výzvy

Nákup a dodanie veľkokapacitného kontajnera pre obec Vysoká pri Morave

Veľkokapacitný kontajner zatvoraný 7,0m3 | zverejnené 14.05.2020

Izolácia striech budovy základnej školy, šatní zš a telocvične zš - odstránenie havarijného stavu

Výzva n a predloženie cenovej ponuky | zverejnené 31.03.2020

HORE