Úradná tabuľa

Zverejnenie emailovej adresy na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny

11.11.2022

Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia, zverejňujeme  elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

krskova@vysokaprimorave.sk

« Na Úradnú tabuľu

HORE