Úradná tabuľa

zmena v poplatkoch stanovených obcou

08.02.2024

zmena výšky poplatkov vyberaných obcou v časti - kultúrny dom - upratovanie

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE