Úradná tabuľa

Začatie konania o dodatočnom stavebnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením

00.00.0000

Vyvesené dňa : 12.11. 2014 do 27.11.2014
Číslo : SÚ-2014/626-81/Le
Miestne zisťovanie 10.12. 2014 o 10:30 hod. na mieste stavby

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE