Úradná tabuľa

Verejná vyhláška Okresný úrad Malacky

17.04.2020

Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej mobility okresu Malacky - oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu územného systému ekologickej stability

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE