Úradná tabuľa

Rozhodnutie územné a stavebné povolenie v spojenom konaní

13.11.2014

Vyvesené dňa : 13.11.2014 – 28.11. 2014
Číslo : SÚ-2014/580-77/A21/Le
Vysoká pri Morave , VN, NN, TS – líniová stavba

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE