Úradná tabuľa

Rozhodnutie - povolenie dodatočnej zmeny stavby pre dokončením

29.12.2014

Vyvesené dňa : 29.12. 2014 do 13.01.2015
Číslo : SÚ-2014/626-81/B18/Le
Rekonštrukcia rodinného domu na parc. č. 148 a 149

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE