Úradná tabuľa

Rozhodnutie – dodatočné povolenie – hospodárska budova

29.12.2014

Vyvesené dňa : 29.12. 2014 do 13.01.2015
Číslo : SÚ-2013-14/248-35/A25/Le
Hospodárska budova na parc. č. 2605/16

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE