Úradná tabuľa

R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

00.00.0000

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE