Úradná tabuľa

Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Vysoká pri Morave

27.05.2020

Geodetický a kartografický ústav Bratislava si dovoľuje informovať občanov, že v mesiacoch máj až júl 2020 bude v katastrálnom území obce Vysoká pri Morave vykonávať geodetické činnosti na geodetických bodoch, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Zamestnanci geodetického a kartografického úradu budú v nevyhnutnej miere vstupovať alebo vchádzať dopravnými prostriedkami na nehnuteľnosti, na ktorých sa geodetické body nachádzajú. Prosíme Vás o súčinnosť pri výkone geodetických prác. Kontakt na realizátora : Ing. Juraj Kováčik, tel. č. 0902 906 611.

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE