Úradná tabuľa

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR 2023 (oznámenie je určené pre občanov s trvalým pobytom na obec Vysoká pri Morave)

02.08.2023

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR 2023

(oznámenie je určené pre občanov s trvalým pobytom na obec Vysoká pri Morave - bez adresy)

« Na Úradnú tabuľu

HORE