Úradná tabuľa

Odstránenie stavby

02.12.2014

Vyvesené dňa : 02.12.2014 – 18.12. 2014
Číslo : SÚ-2014/505-62/O2/LE
Odstránenie stavby rod. dom súp. č. 455

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE