Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním

14.04.2020

Prístavba altánku k rodinnému domu“ na pozemkoch parc. č. 270/5 v k. ú. Vysoká pri Morave

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE