Úradná tabuľa

NÁVRH- Stanovenie úhrady za služby poskytnuté obcou občanom a právnickým osobám pre rok 2021

20.11.2020

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE