Úradná tabuľa

Návrh- Dodatok k VZN č. 4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev v obci Vysoká pri Morave

04.06.2021

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE