Úradná tabuľa

Cyklomost - oprava rozhodnutia

23.09.2020

Oprava rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Prílohy

« Na Úradnú tabuľu

HORE