Vysoká pri Morave

OBEC


Ochrana osobných údajov
online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

PODVOD - Upozornenie

(03.10.2018)

Upozorňujeme občanov na podvodníkov, ktorí  volajú ľuďom ohľadom zdravotného stavu ich rodiny a žiadajú peniaze na operáciu alebo iné veci.  Vo všetkých prípadoch sa jedná o PODVOD, ak by k takémuto stavu prišlo, ihneď treba volať políciu, poprípade starostu obce.  Taktiež upozorňujeme na firmy, ktoré ponúkajú po domoch  stavebné práce a žiadajú zálohy, ktoré sa Vám nikdy nevrátia.  

Obmedzená prevádzka ul. DOLNÁ - ZOHOR - Upozornenie

(24.09.2018)

OBEC ZOHOR Oznamuje občanom, že od pondelka 24. septembra sa začnú práce na rekonštrukcii miestnej komunikácie na ulici Dolná od križovatky ulíc Na trávnikoch – Dolná po park pred Vendelínom a úsek pred stacionárom po križovatku Dolná – Kováčska. Z tohto dôvodu bude jednosmerka od parku pred Vendelínom popri fare až po dom na Nám. 1. mája č. 25 zobojsmernená a úsek pred stacionárom po križovatku ku Kováčskej ulici bude uzatvorený. Z tohto dôvodu žiadame občanov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.

Autobusová zastávka bude od pondelka 24. septembra 2018 z dôvodu rekonštrukcie ulice Dolná dočasne zrušená. Nová zastávka bude na hlavnej ulici oproti a pri kostole.

VOĽBY 2018 - Zoznamy zaregistrovaných kandidátov na starostu a poslancov OcZ Vysoká pri Morave

(18.09.2018)

  
celý článok...

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

(14.09.2018)

Oznam!!!

Informácie pre voliča - Voľby do orgánov samosprávy obcí sa nachádzajú na úradnej tabuli na www stránke obce a sú vyvesené na úradnej tabuli pred obecným úradom. 

Veľkokapacitný zber 27.10.2018

(03.09.2018)

Do obce budú dňa 27.10.2018 pristavené veľkokapacitné kontajnery. Vyvážať sa môže všetok odpad ( nábytok, biela, čierna technika, zeleň, stavebný odpad ... ) okrem domového objemového odpadu. Kontajnery budú pristavené od 8:00 hod. - 15:00 hod. 

Voľby do samosprávy obcí - OZNAM

(27.08.2018)

  
celý článok...

Zmena CP

(19.08.2018)

Aktuálne CP nájdete tu.

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

(16.07.2018)

  
celý článok...

Zákaz vstupu na multifinkčné ihrisko v priestoroch ZŠ

(06.07.2018)

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Morave a zriaďovateľ obecný úrad vyzývajú obyvateľov , hlavne deti a mládež, aby nechodili cez cudzie pozemky a záhrady na multifunkčné ihrisko v základnej škole. Ihrisko je určené na vyučovanie telesnej výchovy pre žiakov ZŠ alebo pre podujatia, pri ktorých je na ihrisku zabezpečený dozor. Svojvoľné trávenie voľného času bez povolenia riaditeľom školy je prísne zakázané. Údržba ihriska si vyžaduje nemalé finančné prostriedky a nekontrolovateľné  hry a činnosti ihrisko a jeho príslušenstvo devastujú. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, náklady na jeho opravu budú hradiť tí, o ktorých vieme,  že tam napriek zákazu, chodia.

Informácie o organizovaní ambulantnej pohotovostnej služby

(04.07.2018)

Vzhľadom na zmeny v organizácii ambulantných pohotovostí od 1.7.2018 si Vás dovoľujeme informovať o zabezpečení týchto služieb...
celý článok...
<<  <  2 / 6  >  >>

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.