Vysoká pri Morave

OBEC


Veľkokapacitné kontajnery

(16.04.2014)

Dňa 26.4. 2014 budú od 08:00 hod. - 15:00 hod. na skládke pristavené veľkokapacitné kontajnery.

Možnosti uloženia odpadu:

Všetky druhy odpadu( okrem domového ) aj elektronika, odpad musí byť roztriedený , inak nebude na skládku prijatý.Odpad sa bude ukladať do veľkokapacitných kontajnerov. Pracovníci obce budú prítomní a budú usmerňovať občanov pri ukladaní odpadu.

Záhorácky pivný festival

(16.04.2014)

 

FRAGILE

(15.04.2014)

 

Hochštecký frňák cup 2014

(15.04.2014)

propozície viď. "celý článok..."
celý článok...

DERATIZÁCIA

(04.04.2014)

Na základe všeobecne záväzného nariadenia obce Vysoká pri Morave č. 2/2001 o vykonaní ochrannej deratizácie a dezinsekcie a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam
Starosta obce vyhlasuje
vykonanie preventívnej deratizácie a dezinsekcie v období od 15.4. 2014 do 15.05. 2014 na území obce Vysoká pri Morave 
	Vyzývam všetkých občanov a tiež všetky podnikateľské subjekty, aby zabezpečili vykonanie preventívnej deratizácie a dezinsekcie a po jej skončení do 15 dní písomne ohlásili na Obecnom úrade Vysoká pri Morave ukončenie prác.
	Upozorňujeme, že v našej obci uvedené práce môže vykonávať iba oprávnená firma, ktorá má povolenie vykonávať túto činnosť.
	Pre výkon prác je potrebné sprístupniť objekty pracovníkom firmy, dodržiavať bezpečnostné predpisy a zabrániť deťom a zvieratám prístup k násadám.

Pozvánka na zastupiteľstvo 10.4.2014

(03.04.2014)

 

Knižnica v piatok 4.4. 2014 - ZATVORENÁ

(02.04.2014)

Oznamujeme čiteteľom, že knižnica bude dňa 4.4. 2014 ZATVORENÁ. 

OZNAM - DC Farbička

(01.04.2014)

Detské centrum Farbička na Robotníckej ul. 64, oznamuje rodičom deti od 2 rokov, že prijíma prihlášky na umiestnenie dieťaťa do škôlky v školskom roku 2014/2015 – s nástupom od 1. 9. 2014. V prípade záujmu je nástup možný aj skorej.
Detské centrum Farbička je súkromné predškolské zariadenie s denným režimom materskej školy s celoročnou prevádzkou – denne od 7.00 do 17.30 hod. Brány škôlky sú pre deti otvorené už 3 roky. Vo všetkých výchovno-vzdelávacích zložkách je uplatňovaná kvalitná predškolská výchova, o deti sa postará kvalifikovaný pedagogický personál.
Bližšie informácie získate na tel. čís. 0908 095723 p. Kopčová, alebo na web stránke www.dcfarbicka.sk, prípadne priamo v Detskom centre Farbička vo Vysokej pri Morave, na Robotníckej ul. 64.

Dotazníky

(26.03.2014)

Všetci obyvatelia sa majú možnosť zapojiť do prieskumu PHSR pomocou nasledujúceho 
dotazníka (tu klikni).
 
Pre firmy je k dispozícii nasledujúci dotazník (tu klikni).

Výmery na DZN 2014

(18.03.2014)

Vážení občania !

Na obecnom úrade sú pripravené výmery na miestne dane pre rok 2014.
Kto má záujem, môže si výmer osobne prevziať na obecnom úrade, prípadne hneď aj domovú daň zaplatiť do pokladne.
Výmery sa budú na obecnom úrade vydávať do stredy 26.3.2014 (vrátane ).
Po tomto termíne budú doručované do domácností daňovníkov proti podpisu.


Výmery na smetné nádoby budú pripravené v poslednej dekáde apríla 2014.
<<  <<  1 / 3  >  >>

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Matrika
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.