Vysoká pri Morave

OBEC


online sledovanie Hochšteckých bocianov
online sledovanie Hochšteckých bocianov

MUDr. Chmelová - OZNAM

(18.10.2017)

MUDr. Chmelová oznamuje svojim pacientom, že v piatok 20.10. 2017 bude ordinovať vo Vysokej pri Morave poobede od 13:00 hod. – 15:00 hod. Sestrička bude v ambulancii od 10:00 hod. 
V pondelok 23.10.2017 sa ordinovať vo Vysokej pri Morave NEBUDE. Ordinuje sa len v Záhorskej Vsi od 13:00 hod. – 15:00 hod. Sestrička bude v ambulancii vo Vysokej pri Morave od 7:00 hod. – 11:00 hod. 

Posedenie pre dôchodcov 21.10.2017

(17.10.2017)

 

Voľby do VÚC 2017- 4.11. 2017 - OZNAM

(16.10.2017)

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávnych krajov by sme radi informovali občanov (voličov) o možnosti overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov, a či sú údaje o nich uvedené úplné a pravdivé. 
Do stáleho zoznamu voličov je možné nahliadnuť počas pracovných dní na obecnom úrade u pracovníčky evidencie obyvateľstva. 
Toto právo voliča je uvedené v ustanovení § 10 odsek (1) zákona č. 180/2014 Z. z.
  Volič má tiež možnosť požiadať ( zo závažných zdravotných dôvodov) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. 
Môže tak spraviť telefonicky na t. č. 02/65967120, e-mailom na adrese: krskova@vysokaprimorave.sk, prostredníctvom príbuzných na obecnom úrade alebo je možné občana nahlásiť v deň konania volieb priamo vo volebnej miestnosti. 


.Pozvánka na koncert - 29.10.2017

(06.10.2017)

 

Stavebný úrad OKTÓBER 2017

(27.09.2017)

 

Deratizácia - verejná vyhláška jeseň 2017

(26.09.2017)

 

Veľkokapacitné kontajnery 28.10.2017- OZNAM

(25.09.2017)

Dňa 28.10. 2017 budú do obce pristavené veľkokapacitné kontajnery. Vyvážať sa môže drobný stavebný odpad, nábytok, zeleň, čierna a biela technika. Skládka ( oproti futbalovému ihrisku ) bude otvorená od 8:00 hod. – 15:00 hod. 

Zmeny CP

(10.07.2017)

Informujeme Vás o možnosti zaslať
požiadavky resp. pripomienky k cestovným poriadkom v rámci celoštátnych
zmien cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2017/2018.

Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

(04.07.2017)

 
celý článok...

Rozpis zvozu komunálneho odpadu pre II. polrok 2017

(26.06.2017)

 
<<  <<  1 / 5  >  >>

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Matrika
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.