Vysoká pri Morave

OBEC


JARNÉ UPRATOVANIE 28.3.2015

(26.03.2015)

Oznamujeme občanom, že dňa 28.3.2015 v sobotu budú v obci veľkokapacitné kontajnery na všetky druhy odpadu.
Kontajnery budú umiestnené  na zbernom dvore.
Odpad budete môcť vyvážať v čase od 8.00 do 15.00 hodiny.
Odpad musí byť vytriedený, osobitne biela technika, drevo, nábytok,stavebný odpad, a iné.
Nesmie byť privezený  komunálny odpad, ktorý patrí do zberných nádob.
Ak nebude odpad vytriedený naši pracovníci vám neumožnia jeho uloženie do kontajnerov.

Využite túto možnosť zbaviť sa odpadu legálnou cestou, aby  obec a jej okolie neboli znečisťované rôznym odpadom.

Zmena CP 2014/2015 - ŽSS, a.s.

(19.03.2015)

  

Zubná lekárka - OZNAM

(06.03.2015)

Zubná lekárka MUDr. Veselá oznamuje svojim pacientom, že od pondelka 9. marca začne znova ordinovať v nezmenených ordinačných hodinách.

Poďakovanie sponzorom

(19.02.2015)

  

Prihlášky do MŠ

(21.01.2015)

Zástupkyňa riaditeľa materskej školy oznamuje rodičom detí, že od 15.1. 2015 sa vydávajú prihlášky detí do MŠ pre šk. rok 2015/2016 vždy v doobedňajších hodinách v materskej škole. 

Biorezonancia - správny krok ku zdraviu

(19.12.2014)

  

Výpis z registra trestov už aj v Stupave

(01.12.2014)

Služba Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov
je dostupná v režime na počkanie
 na najbližšej pošte:
STUPAVA, MALACKY 

Pozn. Vybavenie žiadosti na matrike trvá 2 - 3 týždne.

OTVORENÁ LEKÁREŇ V OBCI

(25.11.2014)

Oznamujeme, že od 13.11.2014 začne prevádzku lekáreň v našej obci na Krátkej ulici, vedľa zdravotného strediska.
Lekáreň bude otvorená denne od 8.00 do 16.00 hod.
Tel. číslo do lekárne je : 034/2858002. 

Návrh VZN 1/2015

(21.11.2014)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Vysoká pri Morave č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká pri Morave
celý článok...

KLUB MAMIČIEK V NAŠEJ OBCI

(12.11.2014)

  
celý článok...
<<  <<  1 / 3  >  >>

MIESTNY ROZHLAS

viac...

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

viac...

KALENDÁR PODUJATÍ

viac...

Obec

História obce
Symboly obce
Mapa
Doprava
Územný plán
Revitalizácia centra
Verejné obstarávanie

Samospráva

Obecný úrad
Stavebný úrad
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné dokumenty
Matrika
Úradná tabuľa

Inštitúcie a organizácie

Základná škola
Materská škola
Obecná knižnica
Obecný občasník
Dobrovoľný hasičský zbor
Tanečná skupina Stardance
Sportcentrum
Detské centrum Farbička

Služby občanom

Vývoz odpadu
Súkromní podnikatelia
Pošta
Praktický lekár
Stomatologická ambulancia
Lekáreň

Developed by SERVIS PODNIKATEĽA s.r.o.