Úradná tabuľa

Majetkové pomery verejného funkcionára za rok 2019

18.05.2020

Oznámenie fukcií, zamestnaní a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019 

« Na Úradnú tabuľu

HORE