Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 • Domov /
 • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Informácie k SOBD 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021,
posúva sa len asistované sčítanie!


Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od
15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a
pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom
elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk


Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V
zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.
Elektronické sčítanie obyvateľov


Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z
pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie
postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke
www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Posun termínu asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie
povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi
kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať
o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín
asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v
zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.“


Zdroje informácii
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a
navštívili stránku www.scitanie.sk
Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

 

Link na najčastejšie otázky k SOBD 2021 :

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

 

Otázky a odpovede k SOBD 2021 :

https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s

 

Leták k SOBD 2021 :

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Inzercia_A4.pdf

 

Zdieľanie príspevkov SODB 2021 (FB, IG, YT) na sociálnych sieťach obcí, príspevky sú publikované 1-2x týždenne :

https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw

https://www.facebook.com/sodb2021

https://www.instagram.com/sodb_2021/

Inštruktážne video ako sa sčítať

 

Dávame do pozorností inštruktážne video, v ktorom je dopodrobna vysvetlené ako sa sčítať. Upozorňujeme rodičov detí do 18 rokov, že deti treba sčítať ako samostatné osoby, nestačí uviesť počet detí vo formulári u dospelého.

 

https://youtu.be/t3ZxfMutqxY

SODB 2021 v skratke

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

 • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním.
 • Rozsah a spôsob vykonania sčítania na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
 • Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch Slovenskej republiky a domoch a bytoch na území Slovenskej republiky.
 • Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov, teda údaje, ktoré obec alebo obyvateľ uvedie v sčítacom formulári.
 • Sčítanie obyvateľov domov a bytov je realizované v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.
 • Sčítanie domov a bytov sa uskutoční v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR. Sčítaním domov a bytov sú poverené obce SR.
 • Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania

Vedeli ste, že...

 • SODB je najrozsiahlejším a najnáročnejším štatistickým zisťovaním na Slovensku s viac ako 100-ročnou tradíciou. Koná sa každých 10 rokov. 
 • Štatistický úrad SR začal s koncepčnou prípravou SODB 2021 v decembri 2014 zriadením Pracovnej skupiny na prípravu SODB 2021.
 • Do verejnej súťaže na vytvorenie loga SODB 2021 sa v období od júna do augusta 2019 zapojilo celkovo 75 návrhov, podmienky súťaže splnilo 63 návrhov.
 • Zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 schválila Národná rada SR 18. júna 2019.
 • SODB 2021 využíva údaje z 10 existujúcich administratívnych zdrojov údajov a registrov.
 • SODB 2021 je prvým integrovaným sčítaním a prvým plne elektronickým sčítaním v SR.
 • Sčítací formulár na sčítanie domov a bytov obsahuje 18 otázok.

Dokument o sčítaní obyvateľov SODB 2021 v skratke na stiahnutie

HORE