Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 • Domov /
 • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

SODB 2021 v skratke

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

 • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je integrovaným a plne elektronickým sčítaním.
 • Rozsah a spôsob vykonania sčítania na Slovensku určuje Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
 • Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch Slovenskej republiky a domoch a bytoch na území Slovenskej republiky.
 • Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. K tomuto okamihu sa musia vzťahovať údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov, teda údaje, ktoré obec alebo obyvateľ uvedie v sčítacom formulári.
 • Sčítanie obyvateľov domov a bytov je realizované v dvoch etapách, sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.
 • Sčítanie domov a bytov sa uskutoční v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR. Sčítaním domov a bytov sú poverené obce SR.
 • Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania

Vedeli ste, že...

 • SODB je najrozsiahlejším a najnáročnejším štatistickým zisťovaním na Slovensku s viac ako 100-ročnou tradíciou. Koná sa každých 10 rokov. 
 • Štatistický úrad SR začal s koncepčnou prípravou SODB 2021 v decembri 2014 zriadením Pracovnej skupiny na prípravu SODB 2021.
 • Do verejnej súťaže na vytvorenie loga SODB 2021 sa v období od júna do augusta 2019 zapojilo celkovo 75 návrhov, podmienky súťaže splnilo 63 návrhov.
 • Zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 schválila Národná rada SR 18. júna 2019.
 • SODB 2021 využíva údaje z 10 existujúcich administratívnych zdrojov údajov a registrov.
 • SODB 2021 je prvým integrovaným sčítaním a prvým plne elektronickým sčítaním v SR.
 • Sčítací formulár na sčítanie domov a bytov obsahuje 18 otázok.

Dokument o sčítaní obyvateľov SODB 2021 v skratke na stiahnutie

Informácie k SOBD 2021

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021,
posúva sa len asistované sčítanie!


Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od
15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a
pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom
elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk


Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V
zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.
Elektronické sčítanie obyvateľov


Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z
pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie
postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke
www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Posun termínu asistovaného sčítania
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie
povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi
kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať
o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín
asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v
zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.“


Zdroje informácii
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a
navštívili stránku www.scitanie.sk
Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

 

Link na najčastejšie otázky k SOBD 2021 :

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

 

Otázky a odpovede k SOBD 2021 :

https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s

 

Leták k SOBD 2021 :

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Inzercia_A4.pdf

 

Zdieľanie príspevkov SODB 2021 (FB, IG, YT) na sociálnych sieťach obcí, príspevky sú publikované 1-2x týždenne :

https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw

https://www.facebook.com/sodb2021

https://www.instagram.com/sodb_2021/

Inštruktážne video ako sa sčítať

 

Dávame do pozorností inštruktážne video, v ktorom je dopodrobna vysvetlené ako sa sčítať. Upozorňujeme rodičov detí do 18 rokov, že deti treba sčítať ako samostatné osoby, nestačí uviesť počet detí vo formulári u dospelého.

 

https://youtu.be/t3ZxfMutqxY

Spoločné tlačové vyhlásenie ŠÚ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

Spoločné tlačové vyhlásenie Štatistického úradu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky spolu s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyzývajú obyvateľov, aby využili bezpečnú možnosť sčítať sa elektronicky v pohodlí domova.
V čase pandémie ochorenia COVID-19 je elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska najbezpečnejšou formou ako pri sčítaní chrániť svoje zdravie aj zdravie ostatných. Preto neváhajte a využite možnosť sčítať sa elektronicky a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym doma, ak vás o to požiadajú. Sčítavate sa bezpečne, nekontaktne, v pohodlí domova a vyplnenie elektronického formuláru netrvá viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Táto forma je z epidemiologického pohľadu ideálna a nepredstavuje riziko. Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia.
V rámci pobytu doma, preto odporúčame neodkladať sčítanie. Ak ste si ešte zákonnú povinnosť sčítať sa nesplnili, odporúčame urobiť tak v najbližších dňoch. Všetko potrebné nájdete na www.scitanie.sk a máte možnosť stiahnuť si aj mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021.
Sčítanie je povinné
Nakoľko všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára, Štatistický úrad SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR vyzývajú, aby tak obyvatelia urobili elektronicky a pomohli sa elektronicky sčítať aj svojim starším príbuzným, ak ich o to požiadajú.
Kontakt pre média :
Jasmína Stauder, hovorkyňa pre SODB 2021 ŠUSR
+421 918 900 494
Marek Eliáš, odbor komunikácie, Úrad verejného zdravotníctva SR +421 905 657 783

Elektronické sčítanie len do 31.3.2021

Upozorňujeme občanov, že elektronické sčítanie obyvateľov prebieha do 31.3.2021. Po tomto termíne sa bude dať sčítať už len formou asistovaného sčítania, ktoré potrvá najneskôr do 31.10.2021. Asistované sčítanie je určené pre občanov, ktorí nemajú možnosť sčítať sa elektronicky a tiež nemajú blízke osoby, ktoré by im pri elektronickom sčítaní mohli pomôcť.

Radi by sme sa poďakovali občanom, ktorí sa už sčítali a zároveň by sme chceli požiadať ostatných občanov, aby k tejto úlohe pristupovali zodpovedne a ak majú možnosť aby do 31.3.2021 sčítali seba, aj svojich blízkych. Deti do 18 rokov sa sčítavajú ako samostatné osoby pod ich rodným číslom. Ak rodičia svoje deti nesčítali samostatne, žiadame ich, aby tak dodatočne do 31. marca spravili.

Upozorňujeme občanov, že sú povinní sčítať sa a za nesplnenie tejto povinnosti je možnosť sankcií vo výške od 25 do 250 Eur.

Počet sčítaných obyvateľov má dopad na financovanie rozpočtu obce. Údaje, ktoré sa sčítaním obyvateľov v roku 2021 získajú, budú tvoriť základ pre výšku podielových daní, ktoré dostane obec od štátu. Preto je dôležité, aby sa sčítali všetci obyvatelia a týmto vyzývame všetkých, aby sčítanie vnímali ako záväzok voči svojej obci a ďakujeme za spoluprácu.

 

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. Sčítať sa môžete na kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta.

 

Ako sa sčítať

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

Sčítať sa môžete s pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste, ktoré sa nachádza na obecnom úrade, alebo s pomocou mobilného asistenta, ktorý navštívi vašu domácnosť. O sčítanie s pomocou mobilného asistenta môžete požiadať telefonicky na t.č. 02/65967120.

Kontaktné miesto pre asistované sčítanie

KONTAKTNÉ MIESTO: Obecný úrad Vysoká pri Morave, Hlavná 196/102, Vysoká pri Morave

Prevádzkové hodiny
Po: 8:00-12:00, 13:00-15:00
Ut: 8:00-12:00
Str: 8:00-12:00, 13:00-16:30
Štv: 8:00-10:00
Pia: 8:00-12:00

O sčítanie s pomocou mobilného asistenta je možné požiadať na t.č. 02/65967120

HORE