Stavebný úrad

NázovDátum
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavbypdf 
Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčania, uzávierkydoc 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončenímdoc 
Návrh na kolaudáciupdf 
Návrh na odstránenie stavbydoc 
Ohlásenie jednoduchej stavbydoc 
Prehlásenie o výkone stavebného dozoradoc 
Správne poplatkydoc 
Žiadosť o územno-plánovaciu informáciudoc 
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavbydoc 
Žiadosť o stavebné povoleniedoc 
Žiadosť o zlúčenie územného a stavebného konaniadoc 
Návrh na vydanie ÚRdoc 
Ohlásenie zmeny v užívaní stavbydoc 
Drobné stavbydocx 
Ohlásenie drobnej stavbydoc 
Ohlásenie drobnej stavby - úprava hrobového miestadoc 
Povolenie rozkopávky na miestnych komunikáciáchdocx 
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie–rozkopávkové povoleniedoc 
Písomný záväzokdoc 
Ohlásenie drobnej stavby - úprava hrobového miestapdf 15.02.2023

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

NázovDátum
Žiadosť MZZOdoc 
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZOdocx 

Stanovisko obce k výstavbe žumpy

NázovDátum
Žiadosť o stanovisko k umiestneniu žumpydoc 

Zriadenie vodnej stavby – studňa

NázovDátum
Kolaudačné rozhodnutie - studňadoc 
Žiadosť o povolenie na odber vôddoc 
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie studnedoc 

Výrub drevín

NázovDátum
Povolenie vyrubu drevíndocx 
Výrub drevín - žiadosťdoc 

Dane a Odpady

NázovDátum
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnostidoc 21.05.2020
Oznámenie o zmene intervalu vývozu, podať možno len v mesiaci januárdoc 21.05.2020
Žiadosť o splátkový kalendár na úhradu nedoplatkov za vývoz TKOdoc 21.05.2020
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnostípdf 03.06.2020
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľnostípdf 03.06.2020
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnostípdf 03.06.2020
Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnostidocx 07.01.2021
Vznik - zánik daňovej povinnosti_ daň z nehnuteľnostípdf 11.01.2022
Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti miesteho poplatku za rozvojpdf 
Oznámenie zmeny adresy pre daňové účelypdf 26.04.2024