Vysoká pri Morave - Atraktívne miesto pre život

Aktuality

Hore na ponuku aa 85 a 1

Informácia pre rodičov detí z posledného ročníka MŠ, I. a II. stupňa ZŠ.

30.03.2023

S účinnosťou od 1. 5. 2023  - v zmysle zákona o dotáciách - sa bude dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa / dotácia na stravu/ poskytovať pre deti v poslednom ročníku MŠ /predškolákom/ , žiakom I. a II. stupňa základnej školy, ak o to rodič požiada na priloženom tlačive. Podrobné informácie nájdete v prílohe tejto správy.

Prílohy

<< Späť na aktuality

Pre občana

Smútočné oznámenia

Kalendár podujatí

Zobraziť všetky podujatia


Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

Banner s odklikom na web Národná linka na pomoc deťom

Adresa

Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave

IČO : 00 305 197
DIČ : 2020643746
Bankové spojenie : VÚB a. s. Bratislava
IBAN : SK65 0200 0000 0000 2512 7112
Účet pre platby za stočné
IBAN : SK85 5600 0000 0032 4000 4004

Kontaktné údaje

Tel.: +421 2 65967 120
Tel.: +421 2 65967 121
E-mail: obecnyurad@vysokaprimorave.sk
Web: www.vysokaprimorave.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Utorok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Streda: 8:00 - 12:0013:00 - 17:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8:00 - 12:00

Úradné hodiny Stavebný úrad

Utorok: od 11:00