Vysoká pri Morave - Atraktívne miesto pre život

OFK Vysoká pri Morave

Hore na ponuku aa 59 a 1

Dokumenty

Facebook OFK Vysoká pri Morave

Vždy aktuálne informácie o dianí v našom futbalovom klube nájdete predovšetkým na facebookovej stránke klubu

https://www.facebook.com/profile.php?id=100095491113003

 

INFORMÁCIA PRE NOVÝCH ZÁUJEMCOV O TRÉNINGY PRÍPRAVKY

Tréningy staršej a mladšej prípravky prebiehajú vonku, na futbalovom ihrisku, v období od polovice augusta do konca júna. Počas zimy (november-marec) sa sťahujeme do školskej telocvične.

Vonku (na ihrisku) bývajú tréningy pondelok a štvrtok, 17:00-18:30, pre obidve kategórie súčasne. V telocvični trénujeme utorok a štvrtok. Mladší (U8, ročníky 2016 a mladší) v čase 16:30-17:45. Starší (U12, ročníky 2012-2015) v čase 17:45-19:00.

V prípade záujmu je najlepšie sa buď zastaviť v čase tréningu alebo telefonicky kontaktovať trénera (0905 259 184). Ideálne je začať s tréningmi na začiatku tréningového bloku a to buď v auguste/začiatkom septembra na jeseň, do konca novembra v zime alebo koncom marca/začiatkom apríla na jar. Vtedy sa dá vytvoriť tréningová mini-skupina pre úplných začiatočníkov, spoločne sa rozbehnúť a časom sa pripojiť k už trénujúcim kamarátom.

HISTÓRIA FUTBALU VO VYSOKEJ PRI MORAVE

        V histórii obce Vysoká pri Morave mal významnú úlohu spolkový život. Či už ako súčasť profesného (cechy) alebo politického života.  V rámci spolkových činností koncom 19. storočia, ako odozva najmä na rozmáhajúci sa svetový olympionizmus postupne nadobúdal šport svoj význam  aj v spolkovom živote. Po vzore telovýchovného hnutia v Čechách to boli najmä všeľudové telovýchovné aktivity obce sokolské.

         Po vzniku Česko-slovenskej republiky začal šport v širšej miere prenikať a to najmä futbal, do dedín v okolí Bratislavy. Už v roku 1920 registrujeme pokus založiť v našej obci športový klub avšak bez finančných prostriedkov a iného materiálneho zabezpečenia to bolo veľmi ťažké. Prvú loptu si športovci zakúpili z výnosu finančnej zbierky, dresy a kopačky zo zisku z majálesu. Prvé ihrisko mali futbalisti na piesku na Kozliskách a po pokosení sa hralo aj na lúkach za Špárom.

         Prvé a iba  jedno vyraďovacie stretnutie zohrali naši futbalisti v rámci Bratislavskej župy doma s Novými Zámkami a prehrali ho 0:12. Skutočne organizovanou sa táto športová aktivita stala až v roku 1922 keď ŠK Hochštetno začína hrať v riadnej súťaži s okolitými klubmi. V roku 1930 klub pre finančné problémy a po odchode niektorých hráčov zanikol.

Brigádnici pri výstavbe štadióna

         Športový život v Hochštetne však týmto nezanikol. V roku 1929 Z iniciatívy miestnych remeselníkov vznikol remeselnícky športový klub – RŠK Hochštetno, ktorý sa tiež od začiatku svojej činnosti boril s finančnými problémami. Na ihrisko sa však na zápasy chodilo s hudbou a zápas doma bol obecným sviatkom. Futbal napriek problémov v obci prežil. Po II. svetovej vojne nastal v našej obci celkový rozvoj športu. Vznikli popri mužoch aj mládežnícke družstvá dorastu a žiakov. Za pomoci štátu a JRD v roku 1964 bol vybudovaný aj terajší stánok futbalu vo Vysokej pri Morave, ktorý svojpomocne vybudovali občania v akcii Z.

         Štadión od jeho vzniku obec zveľaďuje a modernizuje a v súčasnosti je vzhľadom na jeho parametre využívaný aj na reprezentatívne kultúrno-spoločenské akcie. V 60.-tych až 80.-tych rokoch bol hlavným sponzorom športových aktivít v obci JRD a futbalový klub mal preto v tej dobe názov Družstevník Vysoká pri Morave. Pamätné sú z tej doby tradičné stretnutia futbalových družstiev JRD a Textilky s alegorickýmivozmi a hodové podujatia.

Hodové stretnutie Družstvo - Textilka

         Futbalové umenie našich hráčov obdivovali nielen naši fanúšikovia, ale i priaznivci tohto športu v okolitých obciach a mestách. Tu treba spomenúť aj mená známych futbalistov, ktorí šírili meno obce v iných kluboch. Bol to Karol Polák st. v ČsŠK Bratislava, viacerí naši rodáci obliekali dres ligovej Žiliny a sme hrdí najmä na dlhoročného prvoligového brankára,  olympionika, Františka „Zelínka“ Placha.

         Po spomienke na hráčov, ktorí šírilo dobré meno obce patrí vďaka aj tým bez ktorých by to nikdy vo futbale nešlo a to dobrovoľným funkcionárom. Boli to oni, ktorí športovú činnosť organizovali a zabezpečovali a v mnohých prípadoch na nich záležalo ako sa bude šport v obci v danom období rozvíjať. Pre získanie potrebných finančných prostriedkov sa v obci organizovali brigády, kultúrne podujatia a zábavy.

         Patrí im za túto nezištnú námahu pre rozvoj športu vďaka a uznanie.

         V období posledných 20 - 25 rokov náš futbal najmä kategórii mužov prekonával ťažké obdobie. Hoci sme mali úspešný dorast, ktorý hral 3. ligu, mnohí z mládežníkov z rôznych dôvodov prestali hrať futbal a pre potreby ďalšieho pôsobenia v súťažiach chýbali hráči – odchovanci. Neboli sme schopní sami postaviť prvé mužstvo a následne ani dorast. Preto sme sa v sezóne 2009-2010 zlúčili s ŠK Plavecký Štvrtok a vytvorili spoločný klub so vzájomnými výpomocami formou striedavých štartov hráčov z oboch klubov. Často však dochádzalo ku situácii, že tréner nášho prvého družstva nevedel koho bude mať k dispozícii na ďalšie  majstrovské stretnutie. To už ale začali v našej obci svoju činnosť prípravky, vytvorilo sa družstvo mladších žiakov a starší dorast. Prípravky a žiaci vtedy vo svojich súťažiach dominovali a mladší dorast hral tretiu ligu vo svojej kategórii. Okolo prípravky a žiakov sa v tej dobe sformoval silný funkcionársky tím rodičov, ktorí svojimi  kultúrno-spoločenskými aktivitami zaisťovali dobré podmienky pre ich ďalší športový rast.

         V tej dobe, vzhľadom na všeobecne známy nedostatok pokračujúcich mladých hráčov a po analýze možností zaistenia ďalšieho športového rastu našich a ich odchovancov, vznikla zaujímavá a prospešná spolupráca s klubmi z okolitých obcí (Zohor, Láb). V rámci nej mohli štartovať títo mladí perspektívni futbalisti z týchto obcí v spoločných mládežníckych družstvách aj vo vyšších súťažiach. To sa ukázalo ako dobrý krok, pretože sa nám v súčasnosti už títo mladí kvalitní futbalisti vracajú a dopĺňajú tak káder mužov a vytvárajú v ňom vítané konkurenčné prostredie.

         Dnes však treba s poľutovaním konštatovať, že situácia sa v tomto sektore zmenila a  niektorí rodičia si ešte nevedia k aktivite svojich  detí vytvoriť ten správny športový vzťah so všetkým, čo k tomu patrí. Vďaka tým rodičom, ktorí sa snažia pomáhať.

         V obci už dlhé roky-desaťročia spoľahlivo funguje družstvo starých pánov a rekreačných hráčov. Táto partia často a iniciatívne pomáha obci pri údržbe štadióna, zúčastňuje sa športových stretnutí s „rovesníkmi“ z okolitých obcí (Zohor, Stupava). Bola nadviazaná spolupráca s organizátormi futbalového turnaja obcí, ktoré majú v názve „Vysoká“ zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Na týchto turnajoch sa už 6 rokov zúčastňuje aj „mančaft“ starých pánov z našej obce. V roku 2019 reprezentácia Vysokej pri Morave turnaj v Čechách vyhrala, v roku 2020 sme účastníkov turnaja privítali v covidovom „okne“ vo Vysokej pri Morave.

Fotogaléria

Zo života prípravky

Zo života prípravky Obrázok 1 Zo života prípravky Obrázok 2 Zo života prípravky Obrázok 3 Zo života prípravky Obrázok 4 Zo života prípravky Obrázok 5 Zo života prípravky Obrázok 6 Zo života prípravky Obrázok 7 Zo života prípravky Obrázok 8 Zo života prípravky Obrázok 9 Zo života prípravky Obrázok 10 Zo života prípravky Obrázok 11 Zo života prípravky Obrázok 12 Zo života prípravky Obrázok 13

Združenia / Firmy


Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

Banner s odklikom na web Národná linka na pomoc deťom

Adresa

Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave

IČO : 00 305 197
DIČ : 2020643746
Bankové spojenie : VÚB a. s. Bratislava
IBAN : SK65 0200 0000 0000 2512 7112
Účet pre platby za stočné
IBAN : SK85 5600 0000 0032 4000 4004

Kontaktné údaje

Tel.: +421 2 65967 120
Tel.: +421 2 65967 121
E-mail: obecnyurad@vysokaprimorave.sk
Web: www.vysokaprimorave.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Utorok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Streda: 8:00 - 12:0013:00 - 17:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8:00 - 12:00

Úradné hodiny Stavebný úrad

Utorok: od 11:00