Vysoká pri Morave - Atraktívne miesto pre život

Poslanci

Hore na ponuku aa 30 a 1

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva Vysoká pri Morave

 Pavol Blaha Pavol Blaha
pavol.blaha@poslanecvpm.sk Dušan Dvoran Dušan Dvoran
dusan.dvoran@poslanecvpm.sk  Marián Kohút Marián Kohút
marian.kohut@poslanecvpm.sk  Milan Lapčík Milan Lapčík
milan.lapcik@poslanecvpm.sk  Marián Malcher Marián Malcher
marian.malcher@poslanecvpm.sk  Beáta Miškolciová Beáta Miškolciová
beata.miskolciova@poslanecvpm.sk  Silvia Novoveská Silvia Novoveská
silvia.novoveska@poslanecvpm.sk  Ing. Hana Tomečková Ing. Hana Tomečková
hana.tomeckova@poslanecvpm.sk  Ing. Elena Vinceková Ing. Elena Vinceková
elena.vincekova@poslanecvpm.sk

 

 

 

 

 

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ

Samospráva

Obecný úrad

Dokumenty

Strategické dokumenty


Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

Banner s odklikom na web Národná linka na pomoc deťom

Adresa

Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave

IČO : 00 305 197
DIČ : 2020643746
Bankové spojenie : VÚB a. s. Bratislava
IBAN : SK65 0200 0000 0000 2512 7112
Účet pre platby za stočné
IBAN : SK85 5600 0000 0032 4000 4004

Kontaktné údaje

Tel.: +421 2 65967 120
Tel.: +421 2 65967 121
E-mail: obecnyurad@vysokaprimorave.sk
Web: www.vysokaprimorave.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Utorok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Streda: 8:00 - 12:0013:00 - 17:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8:00 - 12:00

Úradné hodiny Stavebný úrad

Utorok: od 11:00