Vysoká pri Morave - Atraktívne miesto pre život

Poslanci

Hore na ponuku

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva Vysoká pri Morave

Pavol Blaha
Robert Dinuš
Ing. Lenka Dvoranová
Mgr. Gabriela Gabrišová
Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.
Milan Lapčík
Hana Vencovská
Silvia Novoveská
Ing. Ján Rusnák

Sobášiaci:
Robert Dinuš, Milan Lapčík, Mgr. Gabika Gabrišová

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ

Samospráva

Obecný úrad

Dokumenty

Strategické dokumenty


Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

Banner s odklikom na web Národná linka na pomoc deťom

Adresa

Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave

IČO : 00 305 197
DIČ : 2020643746
Bankové spojenie : VÚB a. s. Bratislava
IBAN : SK65 0200 0000 0000 2512 7112
Účet pre platby za stočné
IBAN : SK85 5600 0000 0032 4000 4004

Kontaktné údaje

Tel.: +421 2 65967 120
Tel.: +421 2 65967 121
E-mail: obecnyurad@vysokaprimorave.sk
Web: www.vysokaprimorave.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Utorok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Streda: 8:00 - 12:0013:00 - 17:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8:00 - 13:00

Úradné hodiny Stavebný úrad

Utorok: od 11:00