Vysoká pri Morave - Atraktívne miesto pre život

Komisie OZ

Hore na ponuku

Finančná komisia

Ing. Ján Rusnák - predseda
Ing. Lenka Dvoranová
Mgr. Gabriela Gabrišová
Robert Dinuš
Z radu obyvateľov:
Ing. Zuzana Poláková
Dana Koreničová

Komisia pre výstavbu, územný rozvoj a životné prostredie

Milan Lapčík – predseda
Pavol Blaha
Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.
Z radu obyvateľov:

Ing. Ferdinand Kováč
František Bobák
Milan Jurík
Hana Malcherová

Kultúrno – športová komisia

Ing. Lenka Dvoranová - predsedkyňa
Silvia Novoveská
Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Hana Maxianová
Z radu obyvateľov:
Beáta Miškolciová
Jacqueline Eckerová
Michal Kokavec
Vierka Maxiánová

Škodová komisia

Mgr. Gabriela Gabrišová - predsedkyňa
Milan Lapčík
Ing. Ján Rusnák

Komisia pre verejný poriadok a riešenie zanedbávania školskej dochádzky

Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. – predseda
Mgr. Gabriela Gabrišová
Pavol Blaha
Z radu obyvateľov:
JUDr. Anna Poláková

Výberová komisia pre obstarávanie prác, tovarov a služieb z verejných prostriedkov

Pavol Blaha
Robert Dinuš
Mgr. Gabriela Gabrišová
Silvia Novoveská
Milan Lapčík
Ing. Lenka Dvoranová
Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Ing. Ján Rusnák

Občasník Vysočan

Mgr. Gabriela Gabrišová
Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Z radu obyvateľov:
RSDr. Anna Tomečková
Hana Malcherová

Samospráva

Obecný úrad

Dokumenty

Strategické dokumenty


Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

Banner s odklikom na web Národná linka na pomoc deťom

Adresa

Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave

IČO : 00 305 197
DIČ : 2020643746
Bankové spojenie : VÚB a. s. Bratislava
IBAN : SK65 0200 0000 0000 2512 7112
Účet pre platby za stočné
IBAN : SK85 5600 0000 0032 4000 4004

Kontaktné údaje

Tel.: +421 2 65967 120
Tel.: +421 2 65967 121
E-mail: obecnyurad@vysokaprimorave.sk
Web: www.vysokaprimorave.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Utorok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Streda: 8:00 - 12:0013:00 - 17:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8:00 - 13:00

Úradné hodiny Stavebný úrad

Utorok: od 11:00