Vysoká pri Morave - Atraktívne miesto pre život

Komisie OZ

Hore na ponuku aa 33 a 1

Finančná komisia

Ing. Hana Tomečková - predsedkyňa

Ing. Elena Vinceková

Marián Kohút

Z radu obyvateľov:

Dana Koreničová

Ochrana verejného záujmu nezlučiteľnosti funkcií

Pavol Blaha - predseda

Marián Kohút

Ing. Elena Vinceková

Komisia pre výstavbu, územný rozvoj a životné prostredie

Pavol Blaha – predseda

Dušan Dvoran

Milan Lapčík

Z radu obyvateľov:

František Bobák

Hana Malcherová

Kultúrno – športová komisia

Beáta Miškolciová - predsedkyňa

Silvia Novoveská

Marián Malcher

Marián Kohút

Ing. Elena Vinceková

Z radu obyvateľov:

Mgr. Daniel Prokop

Eliška Tokošová

Jana Baumannová

Škodová komisia

Dušan Dvoran - predseda

Ing. Hana Tomečková

Marián Kohút

Komisia pre verejný poriadok a riešenie zanedbávania školskej dochádzky

Marián Malcher - predseda

Beáta Miškolciová

Silvia Novoveská

Z radu obyvateľov:

Mgr. Daniel Prokop

Výberová komisia pre obstarávanie prác, tovarov a služieb z verejných prostriedkov

Ing. Hana Tomečková - predsedkyňa

Pavol Blaha

Dušan Dvoran

Milan Lapčík

Marián Kohút

Marián Malcher

Beáta Miškolciová

Silvia Novoveská

Ing. Elena Vinceková

Občasník Vysočan

Marián Kohút - predseda

Beáta Miškolciová

Z radu obyvateľov:

Hana Malcherová

Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD

Eliška Tokošová

RSDr. Anna Tomečková

Eva Luptáčiková

 

Sobášiaci :

Pavol Blaha

Dušan Dvoran

Marián Kohút

Milan Lapčík

Marián Malcher

Beáta Miškolciová

Silvia Novoveská

Ing. Hana Tomečková

Ing. Elena Vinceková

Členovia komisie pre činnosť pri občianskych obradoch : Dušan Morávek, Viera Kopčová, Andrea Micheler

 

Samospráva

Obecný úrad

Dokumenty

Strategické dokumenty


Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

Banner s odklikom na web Národná linka na pomoc deťom

Adresa

Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave

IČO : 00 305 197
DIČ : 2020643746
Bankové spojenie : VÚB a. s. Bratislava
IBAN : SK65 0200 0000 0000 2512 7112
Účet pre platby za stočné
IBAN : SK85 5600 0000 0032 4000 4004

Kontaktné údaje

Tel.: +421 2 65967 120
Tel.: +421 2 65967 121
E-mail: obecnyurad@vysokaprimorave.sk
Web: www.vysokaprimorave.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Utorok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Streda: 8:00 - 12:0013:00 - 17:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8:00 - 12:00

Úradné hodiny Stavebný úrad

Utorok: od 11:00