Vysoká pri Morave - Atraktívne miesto pre život

Aktuality

Hore na ponuku aa 85 a 1

Aktuality a oznamy

Stránkovanie v Aktualitách

Benefičný koncert 24.9.2023

20.09.2023

Občianské združenie Hochštetňan pozýva na Benefičný koncert dňa 24.9 o 16.00 v miestom kostole sv. Ondreja.

Vystúpia domáci umelci – spevokol Hochštetňan, Duo Luptáčikovci, sólistka Andrea Micheler, Detský spevokol Nádej a hostia – Mužská spevácka skupina Rodokmeň z Bratislavy a Zmiešaný spevácky zbor Magnificat tiež z Bratislavy.

Vstupné je dobrovoľné a bude použité na potrebné a obsiahle úpravy nášho kostola.


Mobilný odber krvi 29.9.2023

20.09.2023

Viac

Výberové konanie - správca budov - Obec Plavecký Štvrtok

18.09.2023

Viac

Výstava plazov vo Vysokej pri Morave

14.09.2023

Viac

Súťaž vo varení guláša 23.9.2023 – pravidlá

14.09.2023

Viac

Vítanie jesene - Deň bosoriek a bučí 23.9.2023

11.09.2023


OZNAM - STAVEBNÝ ÚRAD

05.09.2023

Oznamujeme občanom, že stavebný úrad bude v mesiaci september 2023 z technických príčin zatvorený.


PRIDAJ SA k zveľadeniu verejného priestranstva ADOPCIOU LAVIČKY

23.08.2023

Viac

OFK Vysoká pri Morave má svoju vlastnú FB stránku

04.08.2023

Oznamujeme fanúšikom OFK Vysoká pri Morave, že klub má svoju facebookovú stránku, kde si nájdete všetky potrebné informácie o činnosti klubu, pripravovaných zápasoch a výsledkoch.

Viac

Pomôžme zachrániť kultúrnu pamiatku - zbierka na opravu kostola

04.08.2023

Milí spoluobčania, radi by sme Vás oboznámili s iniciatívou za záchranu dominanty Vysokej pri Morave a súčasne národnej kultúrnej pamiatky - nášho kostola.

Na začiatku bola snaha farníkov zhodnotiť stav kostola a pomenovať nevyhnutné práce potrebné na skrášlenie kostola a k zabráneniu škôd spôsobených vlhkosťou.Po spoločnej obhliadke bolo zistené, že je potrebné predovšetkým vyriešiť opravu omietok vrátane náteru stien a sanáciu zavlhnutého obvodového muriva.

Na základe týchto zistení požiadal pán farár Krúpa (ako správca farnosti) Krajský pamiatkový úrad o povolenie na úpravy a získal rozhodnutia, ktoré nám občanom umožňujú začať s prácami na oprave kostola. 

Aby sme mohli začať s realizáciou záchrany a opravy, je potrebné usporiadať finančnú zbierku, ktorá by pokryla nevyhnutné opravy. Každý, kto by mal záujem prispieť, môže tak urobiť vložením príspevku do kasičky, na to určenej, hneď pri vchode do kostola, alebo osobným odovzdaním pani Terke Bukovskej a pani Evičke Luptáčikovej

alebo zaslaním finančnej čiastky na č. účtu : SK3965000000000097147577

Každý príspevok bude samozrejme riadne zaevidovaný rovnako, ako všetky náklady a výdavky. Evidencia bude prístupná všetkým k nahliadnutiu a zároveň Vás budeme priebežne informovať aj prostredníctvom obecnej informačnej tabule, farskej informačnej tabule a na webovej stránke obce v časti „kostol“.

My občania našej dediny sme úzko prepojení s našim chrámom a prežívame v ňom mnohé významné chvíle nášho života. Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí zachrániť dominantu našej obce a zveľadením kostola prispieť k záchrane tejto kultúrnej pamiatky pre nás a budúce generácie našich farníkov a spoluobčanov.

ĎAKUJEME

 


Stránkovanie v Aktualitách

Pre občana

Smútočné oznámenia

Kalendár podujatí

Zobraziť všetky podujatia


Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

Banner s odklikom na web Národná linka na pomoc deťom

Adresa

Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave

IČO : 00 305 197
DIČ : 2020643746
Bankové spojenie : VÚB a. s. Bratislava
IBAN : SK65 0200 0000 0000 2512 7112
Účet pre platby za stočné
IBAN : SK85 5600 0000 0032 4000 4004

Kontaktné údaje

Tel.: +421 2 65967 120
Tel.: +421 2 65967 121
E-mail: obecnyurad@vysokaprimorave.sk
Web: www.vysokaprimorave.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Utorok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Streda: 8:00 - 12:0013:00 - 17:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8:00 - 12:00

Úradné hodiny Stavebný úrad

Utorok: od 11:00