Vysoká pri Morave - Atraktívne miesto pre život

Úradná tabuľa

Hore na ponuku aa 81 a 1

Vodná ťažba štrkopieskov Vysoká pri Morave III. - zaslanie správy o hodnotení

01.06.2023

Do celého rozsahu dokumentácie správy o hodnotení môžete nahliadnuť do 3.7. 2023 počas úradných hodín v podatelni obecného úradu alebo si ju pozrieť na webovom portáli - link nižšie.Termín a miesto konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti obec oznámi verejnosti najneskôr 10 pracovných dní pred jeho konaním a prizve okrem verejnosti aj MŽP SR. 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodna-tazba-strkopieskov-vysoka-pri-morave-iii-

Prílohy

<< Späť

Dokumenty

Strategické dokumenty


Viac ako nick - Národná linka na pomoc deťom v ohrození (gov.sk)

Banner s odklikom na web Národná linka na pomoc deťom

Adresa

Obec Vysoká pri Morave
Hlavná 196
900 66 Vysoká pri Morave

IČO : 00 305 197
DIČ : 2020643746
Bankové spojenie : VÚB a. s. Bratislava
IBAN : SK65 0200 0000 0000 2512 7112
Účet pre platby za stočné
IBAN : SK85 5600 0000 0032 4000 4004

Kontaktné údaje

Tel.: +421 2 65967 120
Tel.: +421 2 65967 121
E-mail: obecnyurad@vysokaprimorave.sk
Web: www.vysokaprimorave.sk


Úradné hodiny Obecný úrad

Pondelok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Utorok: 8:00 - 12:0013:00 - 15:30

Streda: 8:00 - 12:0013:00 - 17:00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 8:00 - 12:00

Úradné hodiny Stavebný úrad

Utorok: od 11:00