NázovDátum
Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 02.03.2023pdf 07.03.2023
Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 02.03.2023pdf 07.03.2023