NázovDátum
Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2023pdf 03.07.2023
Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.08.2023pdf 05.09.2023
Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 02.03.2023pdf 07.03.2023
Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 02.03.2023pdf 07.03.2023
Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.04.2023pdf 02.05.2023
Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.04.2023pdf 02.05.2023
Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.08.2023pdf 05.09.2023
Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2023pdf 03.07.2023