NázovDátum
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného v mimoriadnom termíne dňa 07.02.2024pdf 
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného v mimoriadnom termíne dňa 07.02.2024pdf 
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.2/2024 zo dňa 29.02.2024pdf 01.03.2024
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.2/2024 zo dňa 29.02.2024pdf 01.03.2024
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.3/2024 zo dňa 02.05.2024pdf 09.05.2024
Zápisnica zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 3/2024 zo dňa 2.05.2024pdf 09.05.2024
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č.4/2024 zo dňa 03.07.2024pdf 11.07.2024
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 4/2024 zo dňa 03.07.2024pdf 11.07.2024