Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva Vysoká pri Morave

 Pavol Blaha Pavol Blaha
pavol.blaha@poslanecvpm.sk
Dušan Dvoran Dušan Dvoran
dusan.dvoran@poslanecvpm.sk
 Marián Kohút Marián Kohút
marian.kohut@poslanecvpm.sk
 Milan Lapčík Milan Lapčík
milan.lapcik@poslanecvpm.sk
 Marián Malcher Marián Malcher
marian.malcher@poslanecvpm.sk
 Beáta Miškolciová Beáta Miškolciová
beata.miskolciova@poslanecvpm.sk
 Silvia Novoveská Silvia Novoveská
silvia.novoveska@poslanecvpm.sk
 Ing. Hana Tomečková Ing. Hana Tomečková
hana.tomeckova@poslanecvpm.sk
 Ing. Elena Vinceková Ing. Elena Vinceková
elena.vincekova@poslanecvpm.sk

 

 

 

 

 

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ

NázovDátum
Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2023pdf 03.07.2023
Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.08.2023pdf 05.09.2023
Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 02.03.2023pdf 07.03.2023
Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 02.03.2023pdf 07.03.2023
Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.04.2023pdf 02.05.2023
Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.04.2023pdf 02.05.2023
Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.08.2023pdf 05.09.2023
Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2023pdf 03.07.2023