Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva Vysoká pri Morave

Pavol Blaha
Robert Dinuš
Ing. Lenka Dvoranová
Mgr. Gabriela Gabrišová
Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.
Milan Lapčík
Hana Vencovská
Silvia Novoveská
Ing. Ján Rusnák

Sobášiaci:
Robert Dinuš, Milan Lapčík, Mgr. Gabika Gabrišová

Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí OZ

NázovDátum
Zápisnica zo dňa 25.02.2021pdf 
Uznesenia zo dňa 25.02.2021pdf 
Zápisnica zo dňa 22.04.2021pdf 
Uznesenia zo dňa 22.04.2021pdf 
Zápisnica zo dňa 24.06.2021pdf 
Uznesenia zo dňa 24.06.2021pdf 
Zápisnica zo dňa 16.09.2021pdf 
Uznesenia zo dňa 16.09.2021pdf